W dniach 18 – 25.09.2013r. w klasach II i III przeprowadzono lekcję o udzielaniu pierwszej pomocy pod hasłem „RATUJMY I UCZYMY SIĘ RATOWAĆ”. Zajęcia prowadzili studenci „Zdrowia publicznego” Katedry nauka o Zdrowiu w Słupsku pod opieką pielęgniarki szkolnej p. Marioli Witkowskiej.

Comments are closed.