„Polem srebrzystym, polem zimowym

wędruje orszak mikołajowy.

Najpierw aniołki idą parami, niosą koszyczki.

Z czym?

Z prezentami!

Potem Mikołaj poważnie kroczy(…)

Mikołaj także ma paczek mnóstwo(…)”

/D. Gellner/

Społeczna akcja zbiórki darów na terenie Polski prowadzona była przez Stowarzyszenie Łagierników Żołnierzy AK dla polskich dzieci z bardzo ubogich rodzin oraz dzieci z domu dziecka, mieszkających na terenie Grodzieńszczyzny i Wileńszczyzny, a także głównie do ostatnich żyjących na terenie Białorusi i Litwy żołnierzy Armii Krajowej (i ich najbliższych).

Akcja ma numer „2017/4864/OR” wydany i zaakceptowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Na terenie województwa pomorskiego objęta została Honorowym Patronatem Pomorskiego Kuratora Oświaty i była prowadzona w dniach: 20 listopada – 6 grudnia 2017 roku.

W dniu 6 i 7 grudnia 2017 r. na apel Pomorskiego Kuratora Oświaty odpowiedziały 22 placówki oświatowe : przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja , szkoły średnie.

Anioły z koszykami pełnymi prezentów do punktu zbiorczego w Szkole Podstawowej nr 1 im. H. Sienkiewicza W Słupsku dostarczyły 175 paczek. Mikołajowie przybyli ze:

Słupska:

· Przedszkole nr 8,10,32 , Akademia Maluchów

· Szkoły Podstawowe nr 1,2,11;

· VLO, Zespół Szkół Technicznych, Zespół Szkół Katolickich, Zespół Szkół Informatycznych

Gogolewa-Zespół Szkół

Włynkówka- Szkoła Podstawowa

Sycewic – Szkoła Podstawowa

Zaleskich- Szkoła Podstawowa,

Łupawy-Szkoła Podstawowa,

Redzikowa- Zespół Szkolno-Przedszkolny

Ustki- Szkoła Podstawowa nr 1,

Charnowa-Szkoła Podstawowa ,

Trzebielina- Szkoła Podstawowa

Ustki- Wójt Gminy Ustka i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Drugim punktem zbiorczym paczek w Słupsku było Gimnazjum nr 2.

Dziękujemy wszystkim, którzy potrafią dzielić się z potrzebującymi.

Comments are closed.