indeks
Niezmiernie nam miło poinformować, że Maksymilian Pyzio z kl. 6a został laureatem XXXIV Międzynarodowego Konkursu LiterackiejTwórczości Dzieci i Młodzieży im. Wandy Chotomskiej.
Serdecznie gratulujemy bogactwa świata wyobraźni, wrażliwości, sprawności w posługiwaniu się językiem literackim. Maksymilian oczarował jury autentycznością opowiadanej historii, świeżością spojrzenia na otaczający świat i świadomością języka, pozwalającą „zebrać rozsypane myśli”.
Na XXXIV Międzynarodowy Konkurs Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży im. Wandy Chotomskiej nadesłano 8195 zestawów wierszy, opowiadań i prób dramatycznych z 521 szkół podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych z całej Polski, Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Litwy i Ukrainy.

Comments are closed.