Innowacja w klasach 4

25 września 2018

Klasy czwarte w ramach zajęć z innowacji prowadziły obserwacje przyrodnicze. Jako obiekty obserwacji posłużyły liście dębu, muchołówka (Dionaea) oraz pająk z gatunku Nasosznik trzęś spotykany często w domach. Uczniowie poznawali przyrządy służące do obserwacji przyrody oraz starali się wypełnić prawidłowo Kartę obserwacji.

Comments are closed.

Previous Post
«