W ramach doradztwa zawodowego uczniowie klas ósmych rozpoczęli wycieczki do szkół ponadpodstawowych w naszym mieście. Cykl zajęć ma na celu przybliżenie oferty szkolnictwa średniego i zawodowego uczniom, którzy stoją przed ważnym wyborem życiowym – wyborem  dalszej ścieżki edukacyjnej. Uczniowie klasy 8b odwiedzili już Zespół Szkół Technicznych w Słupsku, gdzie zapoznali się z takimi kierunkami jak: technik informatyk, technik fotografii i multimediów, technik przemysłu mody, technik organizacji reklamy, fotograf, stolarz i  tapicer. Uczniowie klasy 8b oraz 8c udali się także do Technikum Weterynarii, Technikum Policyjnego, Politechnicznego, Liceum Medycznego i Liceum Plastycznego mieszących się w Słupsku przy Szkole Mistrzostwa Sportowego. Ósmoklasiści poznali zasady rekrutacji do szkół, wymagania oraz ofertę szkół na poszczególnych kierunkach. Przed nami jeszcze wiele wizyt w słupskich szkołach, które, mamy nadzieję, pomogą przyszłym absolwentom klas ósmych podjąć właściwą decyzję, aby mogli w przyszłości realizować swoje zawodowe zainteresowania.

Comments are closed.