Apel SKO

29 października 2018

Dnia 29 X 2018 r. w Miesiącu Oszczędzania odbył się w naszej szkole apel dla klas I o oszczędzaniu w SKO. W apelu uczestniczyli uczniowie klas – I a z wychowawcą p. Agatą Pejas i kl. I b – p. Ewą Konkel. Obecni byli też zaproszeni goście: p. dyrektor Elżbieta Krawczykiewicz, p. wicedyrektor Wioleta Subocz oraz pracownik Banku PKO B.P., opiekun Szkolnego SKO – p. Agnieszka Rogalska.
Uczniowie klasy IV b zaprezentowali montaż słowno – muzyczny, wspierający ideę oszczędzania. Opiekun szkolnego SKO – p. Barbara Górecka-Sitarska przedstawiła zasady oszczędzania i przystąpienia do programu szkolnego SKO.
Uczniowie klas pierwszych przejawiali ogromną chęć oszczędzania na swoich kontach w Szkolnej Kasie Oszczędzania (SKO).

Comments are closed.