Uczniowie klas czwartych na zajęciach z innowacji zgłębiali tematykę mapy i skali. Poznawali rodzaje map, uczyli się, że skale mapy można przedstawić na trzy sposoby, obliczali odległość na mapie. Rozwiązywali quizy dotyczące tematyki map dostępne w Internecie. Próbowali narysować plan miejsca, gdzie chcieliby spędzić wakacje. Za pomocą mąki i nakrętki wykonywali skalę 1:1 przedmiotu. Poznawali nowe pojęcia, takie jak poziomice, wysokość względna i bezwzględna. Wykonywali profil hipsometryczny korzystając z pociętego na kawałki ziemniaka. Poznawali barwy hipsometryczne na mapie.

Comments are closed.