Dnia 24 stycznia z okazji Światowego Dnia Środków Masowego Przekazu wizytę w bibliotece szkolnej złożyła grupa dzieci ze świetlicy z Panią Dorotą Dajnowicz. Uczniowie poznali znaczenie nazwy ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU. Ustalili rolę prasy, radia, telewizji i internetu w życiu jednostki i społeczeństwa. Określali formy komunikowania się. Ćwiczyli dykcję pracując jak prawdziwi dziennikarze. Teksty były trudne, łamały języki, ale przyszli – być może – dziennikarze poradzili sobie doskonale.

Comments are closed.