XXVII WOJEWÓDZKI KONKURS RECYTATORSKI
„SACRUM W LITERATURZE POLSKIEJ”
rok szkolny 2018/2019

Cele konkursu:

 1. Oddanie chwały Bogu.
 2. Ukazanie potrzeby sacrum w życiu człowieka.
 3. Poszukiwanie wspólnej płaszczyzny wiary i kultury a szczególnie tematyki chrześcijańskiej w literaturze polskiej.
 4. Propagowanie wartości humanistycznych i kultury słowa.

REGULAMIN KONKURSU

 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-VIII szkoły podstawowej.
 2. Uczniowie prezentują utwór poetycki nie przekraczający 3 minut.
 3. Prezentowany utwór ma być związany tematycznie ze ściśle pojmowanym sacrum.
 4. Podczas prezentacji utworów dozwolone są gesty wspomagające interpretację. Nie przewiduje się prezentacji wszelkich form teatralnych.
 5. Dyrektor Szkoły powołuje komisję, która przeprowadza w swojej szkole eliminacje do konkursu. Eliminacje te powinny odbyć się w drodze konkursu szkolnego.
 6. Komisja wyłania po jednym reprezentancie z każdego poziomu klas (oznacza to, że należy wyłonić jednego ucznia z klas pierwszych, jednego z klas drugich itd. Nie należy przysyłać na konkurs np. dwóch uczniów z klas pierwszych, a żadnego z klas drugich. Można natomiast zrezygnować z reprezentowania np. klasy piątej czy innej.).
 7. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są do dnia 31 marca 2019 roku na kartach zgłoszeń w:

Szkole Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Słupsku
76-200 Słupsk, ul. Witolda Lutosławskiego 23,
e-mail: beata.smolarz@sp1slupsk.pl

XXVII Wojewódzki Konkurs Recytatorski
Sacrum w literaturze polskiej”
odbędzie się 6 kwietnia 2019 roku o godzinie 10.00
w Szkole Podstawowej nr 1 w Słupsku

Karta zgłoszenia uczestnika

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!!!

Organizatorzy

Comments are closed.

Previous Post
«