Regulamin III Powiatowego Konkursu Frazeologicznego
Mistrzowie słowa – 5 kwietnia 2019 r.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału
w III Powiatowym Konkursie Frazeologicznym Mistrzowie słowa

 1. Cele konkursu:

  • Podnoszenie sprawności językowej
  • Zapoznanie z kulturą i tradycją językową
  • Budzenie i rozwijanie zainteresowań językiem ojczystym
  • Integrowanie środowisk szkolnych
  • Wdrażanie uczniów do pracy samokształceniowej
 2. Zakres materiału:
  Uczestnicy konkursu powinni wykazać się znajomością frazeologizmów i przysłów polskich z następujących źródeł:

  1. Kasdepke Grzegorz, Co to znaczy… 101 zabawnych historyjek, które pozwolą zrozumieć znaczenie niektórych powiedzeń. Wyd. Literatura
  2. Podlawska Daniela, Świątek – Brzezińska Magdalena, Słownik frazeologiczny języka polskiego. Wyd. PWN
 3. Zasady i przebieg konkursu:

  • Konkurs odbędzie się 5 kwietnia 2019 r. o godzinie 14.00 w Szkole Podstawowej nr 1 w Słupsku przy ul. Lutosławskiego 23.
  • W konkursie może wziąć udział maksymalnie 2 uczniów z klas IV – VI reprezentujących daną szkołę.
  • Zadanie uczestników będzie polegało na indywidualnym rozwiązaniu pisemnego testu zawierającego zadania z zakresu podanego w punkcie 2.
  • Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu oraz weryfikacji.
  • Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu.
 4. Kartę zgłoszeniową należy przesłać faxem na numer Szkoły Podstawowej nr 1 w Słupsku  tel/fax 059 8425501  do 20 marca 2018r. 
 5. Szkoła zgłaszająca uczniów do konkursów zobowiązana jest zapoznać rodziców / opiekunów prawnych uczestników wymienionych w karcie z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ RODO, zamieszczoną w regulaminie konkursu.
 6. Dla zwycięzców przewidziano nagrody.

Zapraszamy do udziału w konkursie!

Elżbieta Fijałkowska

Karta zgłoszenia uczestników

Klauzula informacyjna RODO

Comments are closed.