Uczniowie 8 c Piotr Jarmuł i Adam Kurczyn w dniu 13 marca 2019 r. wzięli udział w finale wojewódzkim IV Pomorskiego Konkursu o Tytuł „Mistrza Nawigacji”. Uczniowie zmagali się z zadaniami nawigacyjnymi , które rozwiązywane były ma mapie morskiej z wykorzystaniem przyrządów nawigacyjnych. Uczestnicy mieli do wykonania następujące zadania: naniesienie pozycji na mapę morską, obliczenie kursu rzeczywistego (z uwzględnieniem deklinacji magnetycznej) i wykreślenie go na mapie morskiej, określenie drogi statku i odłożenie jej na danym kursie, oraz zliczenie drogi i opisanie jej na mapie.

Comments are closed.