odznaka

Z dumą informujemy, że Szkoła Podstawowa nr 1 jako jedna z nielicznych szkół w Polsce dołączyła do międzynarodowego grona pionierów i liderów edukacji w dziedzinie praktyk cyfrowych i otrzymała międzynarodową odznakę Szkoła eTwinning. Szkoła, której zostaje przyznana odznaka odznacza się dużą widocznością na szczeblu europejskim i staje się częścią europejskiej sieci wiodących szkół eTwinning, stanowiąc inspirację dla dalszego rozwoju Programu. Jest to uznanie dla ogromnego zaangażowania nauczycieli w działania w zakresie innowacyjnego i kreatywnego podejścia do nauki, e-Bezpieczeństwa, ustawicznego rozwoju zawodowego kadry oraz uczenia uczniów i nauczycieli w oparciu o współpracę krajową i zagraniczną. Aby otrzymać oznakę, szkoła musi zrealizować i udokumentować szereg działań edukacyjnych z zakresu e-Bezpieczeństwa, aktywnej współpracy cyfrowej, kreatywnych praktyk i odpowiedzialnego korzystania z Internetu oraz wziąć udział w learning event oraz seminariach online. Dzięki udziałowi w projektach eTwinningowych nasi uczniowie mogą nie tylko kształtować kompetencje językowe i cyfrowe, ale wszechstronnie się rozwijać realizując wiele projektów we współpracy z uczniami z innych szkół w Polsce i za granicą. Praktyka eTwinning już na stałe zagościła w naszych klasach, obecnie uczniowie pracują w 8 różnych projektach ze szkołami w Turcji, Grecji, Hiszpanii, Włoch, Tunezji, Czech i Rumunii  nawiązując nowe kontakty i doskonaląc umiejętność współpracy, a pracownicy oraz dyrektorzy szkół są zapraszani do udziału w specjalnych programach rozwoju realizowanych w Polsce i za granicą.

Comments are closed.