Rodzice uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Słupsku

Szanowni Państwo

Po uzyskaniu informacji ze związków zawodowych ZNP i NSZZ „Solidarność” o wynikach przeprowadzonego w SP 1 referendum na temat akcji strajkowej, informuję Państwa, że pracownicy szkoły są gotowi do przystąpienia, do ogólnopolskiego strajku pracowników oświaty od 8 kwietnia 2019 r. do odwołania.

W związku z powyższym w dniu 8 kwietnia 2019 r. istnieje możliwość zagrożenia funkcjonowania szkoły z powodu strajku nauczycieli SP 1, a tym samym mogą zaistnieć ograniczone możliwości (lub ich całkowity brak) zapewnienia opieki Państwa dzieciom.

Jest możliwość, że nauczyciele od tego dnia nie będą prowadzić żadnych zajęć dydaktycznych i wychowawczych.

Bardzo proszę aby Rodzice osobiście przyprowadzali w dniu 8 kwietnia, rano dzieci do szkoły i orientowali się czy nauczyciele podjęli akcję strajkową.

W trosce o bezpieczeństwo naszych podopiecznych, bardzo proszę o rozważenie znalezienia na ten trudny czas alternatywnej opieki dla dzieci.

Na dzień dzisiejszy nie mam wiedzy ilu pracowników przystąpi do akcji strajkowej.

O każdej zmianie pracy szkoły będę na bieżąco, informowała Państwa za pomocą e-dziennika i strony internetowej szkoły.

Zwracam się do Państwa z prośbą o zrozumienie tej trudnej dla nas wszystkich sytuacji.

Z wyrazami szacunku
Elżbieta Krawczykiewicz – dyrektor szkoły
04.04.2019 r.

Comments are closed.

Next Post
»