Listy od przyjaciół

14 maja 2019

Otrzymaliśmy kolejną partię listów od naszych przyjaciół z Hiszpanii i Turcji ramach Międzynarodowego Projektu eTwinning. Zawsze towarzyszą temu duże emocje.

Comments are closed.