images

Stypendia Prezydenta Miasta za osiągnięcia naukowe i artystyczne

Szanowni Rodzice i Nauczyciele,
Rada Miejska w Słupsku dnia 26 czerwca podejmie uchwałę zmieniającą regulamin przyznawania stypendium Prezydenta Miasta Słupska za osiągnięcia naukowe i artystyczne. Uchwała obejmuje zmiany kryteriów dotyczących wymaganej średniej ocen.
W tym roku szkolnym będzie to:
– dla uczniów klas V – VI – średnia co najmniej 5,5 i dodatkowe osiągnięcia
– dla uczniów klas VII – VIII – 5,0 i dodatkowe osiągnięcia.
W związku z wprowadzanymi zmianami przedłużono termin składania wniosków do 15 sierpnia. Wnioski składa się według wzoru załączonego do uchwały wraz z klauzulą RODO.Wnioski może złożyć rodzic lub dyrektor szkoły. Proszę wychowawców o wytypowanie ewentualnych kandydatów, a zainteresowanym rodzicom służy pomocą wicedyrektor szkoły.

Uchwała – regulamin przyznawania stypendium

Uchwała ws. przyjęcia programu wspierania dzieci i młodzieży

Klauzula o przetwarzaniu danych osobowych

Comments are closed.