XIII WOJEWÓDZKI KONKURS SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
 „Śpiewajmy kolędy”

ZAPRASZAMY  WSZYSTKICH  UCZNIÓW
SZKÓŁ  PODSTAWOWYCH  DO  UDZIAŁU W KONKURSIE

Śpiewanie kolęd w bożonarodzeniowe wieczory jest jedną z najstarszych i najpiękniejszych polskich tradycji. W dawnej Polsce czas ten poświęcano zabawom i śpiewaniu tych starych pieśni obrzędowych, składano sobie życzenia i obdarowywano wzajemnie.

Spotkajmy się w ten przedświąteczny czas i zanućmy starą polską kolędę. Niech rozpocznie się czar Bożego Narodzenia.

Cele konkursu

 1. Popularyzowanie wśród dzieci staropolskiej tradycji śpiewania kolęd.
 2. Rozwijanie wrażliwości na piękno muzyki.
 3. Pobudzanie i rozwijanie uzdolnień muzycznych dzieci.
 4. Stworzenie możliwości współzawodnictwa artystycznego wśród uczniów.
 5. Wymiana doświadczeń pedagogicznych, poszerzenie repertuaru wokalnego, konfrontacja poszukiwań repertuarowych.

Warunki uczestnictwa

 1. W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych województwa pomorskiego..
 2. Każdy uczestnik wykonuje jedną kolędę lub utwór o tematyce bożonarodzeniowej
 3. Zapewniamy nagłośnienie, odtwarzacz CD, magnetofon oraz pianino elektroniczne.
 4. Konkurs przeprowadzany jest w dwóch kategoriach wiekowych:  klasy I – IV oraz klasy V – VIII.
 5. W każdej kategorii szkołę reprezentować jeden zespół i jeden solista.
 6. Zespoły mogą liczyć maksymalnie 6 osób

 Jury

 1. Jury i jego przewodniczącego powołuje organizator.
 2. Jury dokonuje oceny zgodnie z Kartą Oceny.
 3. Ocena uczestników konkursu jest sumą ocen jurorów.
 4. Obrady są tajne, ostateczne i nieodwołalne.

Termin:

Konkurs „Śpiewajmy kolędy” odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 1 w Słupsku

dnia  13 grudnia  2019 r..
o godzinie 13.00 klasy I-IV
o godzinie 15.00 klasy V-VIII

Zgłoszenia proszę przesyłać do dnia  06.12.2019 r.. na adres:

Szkoła Podstawowa nr 1 w Słupsku
ul. Lutosławskiego 23
76-200 Słupsk
Tel./Fax: (059)8425501
e-mail: naszajedynka@wp.pl

ZAPRASZAMY SERDECZNIE DZIECI I ICH OPIEKUNÓW
DO UDZIAŁU W KONKURSIE

ORGANIZATORZY

KARTA ZGŁOSZENIA

PRAWA AUTORSKIE I WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

OŚWIADCZENIE UCZNIA

Comments are closed.

Previous Post
«
Next Post
»