150

ROK SZKOLNY 2015/2016

Nasze lekcje przyrody wzbogacają prezentacje multimedialne przygotowywane przez uczniów klas IV

kosmos -Wiktor Rzeczkowski i Krzyś Kozłowski VI b

W miesiącu wrześniu 2015 na lekcji przyrody uczniowie klas IV robili proste doświadczenia z osmozy u roślin, pobierania i  przewodzenia wody u roślin, dyfuzji czyli mieszania roztworów oraz właściwosci tlenu i procesu spalania.

We wrześniu 2015 roku na lekcji przyrody uczniowie klas IV miały zajęcia związane z lupą i mikroskopowaniem. Obserwowali różne rośliny przez lupę ,oglądali komórki roślinne i zwierzęce, uczyli się wykonywać proste preparaty.

ROK SZKOLNY 2014/2015

Oto nasze dyplomy za udział w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym i wiedzy o środowisku ….

W miesiącu maju2015 roku uczniowie wykonywali atlasy grzybów trujących i jadalnych występujących w naszych lasach.


W miesiącu maju 2015 roku uczniowie klas VI wykonywali wiele doświadczeń z mieszaninami substancji, roztworami, wydzielaniem wodoru, powietrzem, prądem, przemianami odwracalnymi i nieodwracalnymi w przyrodzie.


W miesiącu kwietniu uczniowie na lekcji przyrody wykonywali albumy popularnych w Polsce roślin kwiatowych i warzyw.

W dniach 15-30 kwietnia 2015 roku uczniowie pisali Listy do Ziemi.

24 kwietnia 2015 roku uczniowie na lekcji przyrody uczyli się sadzić roślinki z nasion.

W dniu 20 i 21 kwietnia 2015 roku klasa V a i  V b wykonywała sałatki owocowo -warzywne na lekcji przyrody.

W dniu 15 kwietnia 2015 roku uczniowie klasy VI b i VI c uczestniczyli w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym-ego-guiz.

Dniu 10 kwietnia 2015 na kółku przyrodniczym odbył się pokaz doświadczeń przyrodniczych w ramach ligi przyrodniczej – pokaz z magnesami, właściwości wody, mini wulkan, mini tornado, wędrówka dźwięku, dwutlenek węgla, przewodzenie wody u roślin.

W pierwszym półroczu w klasach 5 i 6 na lekcji przyrody oglądaliśmy wiele prezentacji multimedialnych wykonanych przez dzieci, robiliśmy camera obscura, foldery reklamowe świata i Polski, ciekawe doświadczenia z elektryczności, wody,tarcia, światła,budowaliśmy różne obwody elektryczne.

ROK SZKOLNY 2013/2014

Regulamin ligi przyrodniczej 4-5

W kwietniu klasy 4 a, 4 b, 4 c na lekcji przyrody realizowały tematy związane ze skałami i minerałami występującymi na świecie. Uczyli się nazw skał oraz ich zastosowania.

W kwietniu 2014 roku klasy 5 a, 5 b i 5 c na lekcji przyrody rozmawiały o znaczeniu warzyw i owoców w życiu człowieka. Uczniowie oglądali przygotowane  przez siebie prezentacje multimedialne oraz wykonywali sałatki z owoców i warzyw.

W marcu 2014 w klasie 4 a, 4 b i 4 c były realizowane tematy o zdrowiu człowieka i uzależnieniach. Uczniowie rozmawiali o asertywnym zachowaniu się w codziennym życiu i  rysowali plakaty poświęcone tej tematyce.

W  miesiącu marcu 2014 dzieci z klas 5 a, 5 b i 5 c wykonywały na lekcji przyrody atlasy grzybów jadalnych i trujących. Zapoznali się z przeglądem grzybów, zasadami zbierania i przechowywania grzybów.

W miesiącu marcu  2014 roku uczniowie klas 6 i 5 wykonywali tablice i gablotki z nasionami różnych roślin oraz przyprawami świata.

W marcu 2014 roku na lekcji przyrody klasa 4 a, 4 b,4 c realizowała tematy związane ze zdrowiem. Rozmawialiśmy na temat higieny człowieka i malowaliśmy plakaty poświęcone tematyce prozdrowotnej.

Na lekcji przyrody dzieci z klasy 5 a, 5 b, 5 c wykonywały foldery reklamowe najpiękniejszego regionu Polski.

Na lekcji przyrody w miesiącu lutym 2014 klasy 6 a i 6 b wykonywały tablice z metalami oraz proste obwody prądu elektrycznego.

W miesiącu listopadzie 2013 klasa IV a, IV b, IV c wykonywała na lekcji przyrody projekty plastyczne dotyczące czynności życiowych flory i fauny. Na kartkach naklejali różne rośliny i zwierzęta oraz wypisywali nazwy zachodzących w nich procesów świadczących o tym, że żyją.

W klasach V a, b, c w październiku 2013 realizowaliśmy na przyrodzie tematykę związaną z Unią Europejską. Rozmawialiśmy jak działa ta organizacja, jak wygląda praca, nauka, mieszkanie w krajach zjednoczonej Europy. Poznaliśmy symbole, najwyższe władze Unii, flagi i stolice wielu krajów członkowskich. Na lekcji malowaliśmy plakaty poświęcone zjednoczonej Europie i roli Polski.
Klasy V a, V b, V c wykonywały na przyrodę foldery reklamowe wybranych przez siebie krajów europejskich. Miały one formę książeczek, rozkładanych broszurek, plakatów, dużych planszy.

W klasach IV a, b, c dzieci wykonywały  w październiku 2013 zielniki. Uczniowie suszyli w domu i liście drzew, krzewów, roślin zielnych pochodzących z parków, lasu, ogródków przydomowych.

W miesiącu październiku 2013 dzieci z klas IV a, IV b, IV c hodowały w domu kryształki soli.