150

ROK SZKOLNY 2014/2015

Dniu 10 kwietnia 2015 na kółku przyrodniczym odbył się pokaz doświadczeń przyrodniczych w ramach ligi przyrodniczej – pokaz z magnesami, właściwości wody, mini wulkan, mini tornado, wędrówka dźwięku, dwutlenek węgla, przewodzenie wody u roślin.

W pierwszym półroczu w klasach 5 i 6 na lekcji przyrody oglądaliśmy wiele prezentacji multimedialnych wykonanych przez dzieci, robiliśmy camera obscura, foldery reklamowe świata i Polski, ciekawe doświadczenia z elektryczności, wody,tarcia, światła,budowaliśmy różne obwody elektryczne.

ROK SZKOLNY 2013/2014

Regulamin ligi przyrodniczej 4-5

W kwietniu klasy 4 a, 4 b, 4 c na lekcji przyrody realizowały tematy związane ze skałami i minerałami występującymi na świecie. Uczyli się nazw skał oraz ich zastosowania.

 

W kwietniu 2014 roku klasy 5 a, 5 b i 5 c na lekcji przyrody rozmawiały o znaczeniu warzyw i owoców w życiu człowieka. Uczniowie oglądali przygotowane  przez siebie prezentacje multimedialne oraz wykonywali sałatki z owoców i warzyw.

W marcu 2014 w klasie 4 a, 4 b i 4 c były realizowane tematy o zdrowiu człowieka i uzależnieniach. Uczniowie rozmawiali o asertywnym zachowaniu się w codziennym życiu i  rysowali plakaty poświęcone tej tematyce.

W  miesiącu marcu 2014 dzieci z klas 5 a, 5 b i 5 c wykonywały na lekcji przyrody atlasy grzybów jadalnych i trujących. Zapoznali się z przeglądem grzybów, zasadami zbierania i przechowywania grzybów.

W miesiącu marcu  2014 roku uczniowie klas 6 i 5 wykonywali tablice i gablotki z nasionami różnych roślin oraz przyprawami świata.

W marcu 2014 roku na lekcji przyrody klasa 4 a, 4 b,4 c realizowała tematy związane ze zdrowiem. Rozmawialiśmy na temat higieny człowieka i malowaliśmy plakaty poświęcone tematyce prozdrowotnej.

Na lekcji przyrody dzieci z klasy 5 a, 5 b, 5 c wykonywały foldery reklamowe najpiękniejszego regionu Polski.

Na lekcji przyrody w miesiącu lutym 2014 klasy 6 a i 6 b wykonywały tablice z metalami oraz proste obwody prądu elektrycznego.

W miesiącu listopadzie 2013 klasa IV a, IV b, IV c wykonywała na lekcji przyrody projekty plastyczne dotyczące czynności życiowych flory i fauny. Na kartkach naklejali różne rośliny i zwierzęta oraz wypisywali nazwy zachodzących w nich procesów świadczących o tym, że żyją.

W klasach V a, b, c w październiku 2013 realizowaliśmy na przyrodzie tematykę związaną z Unią Europejską. Rozmawialiśmy jak działa ta organizacja, jak wygląda praca, nauka, mieszkanie w krajach zjednoczonej Europy. Poznaliśmy symbole, najwyższe władze Unii, flagi i stolice wielu krajów członkowskich. Na lekcji malowaliśmy plakaty poświęcone zjednoczonej Europie i roli Polski.
Klasy V a, V b, V c wykonywały na przyrodę foldery reklamowe wybranych przez siebie krajów europejskich. Miały one formę książeczek, rozkładanych broszurek, plakatów, dużych planszy.

W klasach IV a, b, c dzieci wykonywały  w październiku 2013 zielniki. Uczniowie suszyli w domu i liście drzew, krzewów, roślin zielnych pochodzących z parków, lasu, ogródków przydomowych.

W miesiącu październiku 2013 dzieci z klas IV a, IV b, IV c hodowały w domu kryształki soli.