images

Prezentacje wykonane przez naszych uczniów

SZLAKIEM SŁUPSKICH ZABYTKÓW – Marcin Wilkosz kl. VI c

HADES I ŚWIAT PODZIEMI – Adam Kurczyn kl. IV c

DWUDZIESTOLECIE ZMIAN – Paweł Markowski kl. VI c

POSEJDON WŁADCA MÓRZ – Igor Musznicki kl. V a

Leonardo da Vinci – Daniel Maciejski kl. VI b

 Prace wykonane przez naszych uczniów w roku szkolnym 2013/2014 

sowaSzkolna Liga Historyczna

 Zapraszamy do wspólnej zabawy i ciekawych spotkań z historią!
Bądź detektywem i poszukiwaczem!

Znajdź odpowiedzi na przygotowane pytania!
Wygrywaj wiedzę a także … piątki i szóstki z historii!


Regulamin Szkolnej Ligi Historycznej 2014/2015

1.Liga Historyczna ma na celu rozbudzanie zainteresowań historycznych uczniów, poszerzenie ich wiadomości, pogłębienie umiejętności korzystania z różnych źródeł wiedzy historycznej.
2. W Lidze mogą rywalizować uczniowie  klas IV- VI Szkoły Podstawowej nr 1 w Słupsku.
3. Warunkiem uczestnictwa w Lidze jest oddawanie w określonych terminach odpowiedzi lub opracowań.
4. Uczeń może włączyć się do rywalizacji dopiero po kilku rundach, w każdej chwili może się wycofać, ale też w dowolnym czasie powrócić do Ligi.
5. Po ustalonym terminie prace nie będą przyjmowane (wyjątkiem choroba ucznia lub nauczyciela).
6. Uczniowie, którym wykaże się przepisywanie pracy od innego ucznia, zostaną skreśleni z listy uczestników Ligi.
7. Zadania konkursowe publikowane będą co dwa tygodnie na stronie szkoły ( kącik historyczny) oraz na tablicy ogłoszeń dla uczniów znajdującej się na holu.
8. Na przełomie maja i czerwca odbędą się finałowe zmagania w postaci testu obejmującego następujący zakres materiału:
Klasy czwarte- starożytna Grecja i Rzym
Klasy piąte- panowanie Jagiellonów, czasy odrodzenia
Klasy szóste- II wojna światowa
Test będzie obejmował  treści zawarte w podstawie programowej przedmiotu historia i społeczeństwo
9. Uczestnicy konkursu uzyskują punkty za poprawne i terminowe rozwiązanie zadań. Osoba(y), które uzyskają największą liczbę punktów otrzymują tytuł Mistrza Szkolnej Ligi Historycznej.
10. Nauczyciel historii zastrzega sobie prawo nagradzania dodatkowymi ocenami cząstkowymi wszystkie osoby biorące udział w Lidze.

  Opiekun Szkolnej Ligi Historycznej

Rozpoczynamy zmagania w Szkolnej Lidze Historycznej!!!!!!!

II etapzamek-aktualny

Drodzy Miłośnicy historii,
przed Wami kolejne zadanie konkursowe. Proszę, przygotować plakat zachęcający do zwiedzenia naszego miasta- Słupska.
Zareklamujcie swoje rodzinne miasto. W swojej pracy uwzględnijcie walory historyczne i  turystyczne miasta. W II etapie do zdobycia 15 punktów i  szóstka z historii. Format pracy – A-2, technika dowolna. Prace przynosimy do końca kwietnia do sali 29.


Powodzenia!!!!!!!!!

I etap

Pierwsze zadanie polega na zebraniu informacji o wybranej postaci historycznej i przygotowaniu plakatu zawierającego najważniejsze fakty z jej  życia oraz dokonania wybranej osoby.

Plakat- format A-2, technika wykonania – dowolna

Za to zadanie można maksymalnie zdobyć – 20 punktów.

Podczas oceny prac będę brała pod uwagę:

-pomysłowość i estetykę pracy- 5 punktów

– poprawność językową i ortograficzną-5 punktów

– zawartość merytoryczną- 10 punktów

Prace przynosimy do 30 marca 2015r.

Powodzenia!!!!!!!!!!

Wyniki Szkolnej Ligi Historycznej