Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

Rozpoczęcie zajęć dydaktycznych – 2 września 2019 r.

Zimowa przerwa świąteczna – 23 – 31 grudnia 2019 r.

I semestr: 1 września – 7 lutego, II semestr: 8 lutego – 26 czerwca

Ferie zimowe – 13 – 26 stycznia 2020 r.

Wiosenna przerwa świąteczna – 9 – 14 kwietnia 2020 r.

Egzamin ósmoklasisty – 15, 16, 17 kwietnia 2020 r.

Zakończenie zajęć – 26 czerwca 2020 r.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

Rekolekcje wielkopostne – 3 dni

Egzamin ósmoklasisty – 3 dni

8 maja 2020 r. – Święto Szkoły

12 czerwca 2020 r. – piątek po Bożym Ciele