Projekty, w których uczestniczy nasza szkoła.

 1. Lekkoatletyka sportem dla każdego Organizacja Ośrodków Kids Athletics. Program upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce finansowany jest ze środków MSi T.
  Galeria zdjęć zawodów lekkoatletycznychPZL
 2. Unihokej – uczy, bawi i wychowuje Projekt Ogólnopolski – pilotaż w woj. pomorskim Ministerstwo Sportu i Turystyki.
  unihokej projekt
 3. Współpraca z Klubem Sportowym „Gryf Słupsk S.A” w Słupsku i Towarzystwem Piłki Siatkowej „Czarni” Słupsk reprezentowanym przez Jarosława Dawszewskiego.
  gryf
 4. AKT INAUGURACYJNY AKADEMII Siatkarskich Ośrodków Szkolnych
  sosakademia
 5. Szkoła dobrze wychowana jest akcją społeczną, której celem jest wsparcie działań dydaktyczno – wychowawczych szkoły, kształtowanie i budowanie właściwych postaw uczniów oraz relacji między uczniami, nauczycielami i rodzicami.
  szkoła
 6. Chronimy Dzieci to program profilaktyki przemocy wobec dzieci, którego autorem i koordynatorem jest Fundacja Dzieci Niczyje.
  Ideą programu jest przyznawanie certyfikatu „Chronimy Dzieci” placówkom, które spełniają wysoki poziom standardów ochrony dzieci oraz oferują wysoką jakość programów ochrony dzieci przed krzywdzeniem.
  chronimy dzieci
 7. Nowy rządowy program „Bezpieczna+”
  Nowy program ma kłaść nacisk na kluczowe elementy związane z bezpieczeństwem uczniów – zarówno w szkole jak i poza nią – a także na budowanie pozytywnego klimatu szkoły. Program ma doprowadzić do podniesienia kompetencji związanych z bezpieczeństwem wszystkich grup tworzących środowisko szkolne, a także sprzyjać współpracy z organizacjami pozarządowymi i lokalnym środowiskiem szkoły.