SZKOLNY PLEBISCYT
„SPORTOWIEC SZKOŁY”

    Pomysł zorganizowania szkolnego plebiscytu, na sportowca szkoły narodził się w roku szkolnym 1997/1998, kiedy to szkoła zaczęła odnosić sukcesy sportowe nie tylko na terenie miasta, ale również i województwa.
               Założeniem pierwszej edycji było przedstawienie całej społeczności szkolnej oraz nauczycielom tych uczniów, którzy znaleźli swoją pasję w sporcie. Od początku trwania plebiscytu wszyscy uczniowie i nauczyciele mają okazję zapoznać się z osiągnięciami naszej szkoły oraz poszczególnych uczniów na arenach sportowych. Informacje takie przedstawiane są na ściennych ogłoszeniach. Rokrocznie jeden uczeń zdobywa miano „Sportowca szkoły”, a najlepsza siódemka jest nagradzana.
Ważnym założeniem jest to, że wyboru tego dokonują wszyscy w szkole: uczniowie, dyrekcja, wszyscy nauczyciele oraz pracownicy obsługi szkoły.
               Regulamin od początku istnienia plebiscytu ewaluował, uległ drobnym poprawkom, mianowicie: zmieniłem liczbę punktów jaką przyznają nauczyciele, sposób przedstawiania i nagradzania zwycięzców, formę zgłoszenia kandydatów itp.
Od dwóch lat jest to oficjalna forma nagradzania uczniów przez szkołę za osiągnięcia sportowe. Laureaci, to trzej najlepsi sportowcy roku. Jest to jeden z licznych elementów podsumowania sportowego roku szkolnego.