SZKOLNE TRADYCJE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1

Przez 70 lat istnienia szkoły ukształtowały się tradycje, które są pieczołowicie pielęgnowane przez uczniów i nauczycieli. Należą do nich:

1. Prowadzenie kroniki szkoły, Złotej Księgi, Księgi Sukcesów.
2. Ślubowanie i pasowanie uczniów klas pierwszych.
3. Przyjęcie klas pierwszych w poczet czytelników.
4. Uroczyste przekazanie uczniów klas trzecich nowym wychowawcom przed końcem roku szkolnego.
5. Dzień Patrona Szkoły i składanie kwiatów pod pomnikiem Henryka Sienkiewicza.
6. Wybór Sportowca Roku.
7. Uroczyste spotkania pracowników szkoły i emerytów z okazji: Święta Edukacji Narodowej, Wigilii.
8. Wyjazdowe Rady Pedagogiczne.
9. Organizacja konkursów i imprez, m.in.: Sacrum w literaturze, Wiedzy o środowisku, Śpiewajmy kolędy, Rodzinne śpiewanie, Twórczości uczniowskiej o złote pióro, Festyn rodzinny
11. Hymn szkoły:

Na baczność stań z powagą. Witaj!
Ojczyzny naszej barwny znak.
Co przez wytrwałą pracę wiedzie,
Na jasny jutra szlak.

Skip to content