Statut Szkoły

Ocenianie wewnątrzszkolne Szkoły Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Słupsku

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Program wychowawczo profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Słupsku

Wykaz procedur obowiązujących w Szkole Podstawowej nr 1

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Szkoły Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Słupsku

Szkolny regulamin przyznawania punktów za wolontariat dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 im. H. Sienkiewicza w Słupsku

Regulamin zajęć na basenie w SzkoleRegulamin przyznawania stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Słupsku

Regulamin przyznawania stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Słupsku

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE SZKOŁY W OKRESIE PANDEMII COVID-19 W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 im. HENRYKA SIENKIEWICZA W SŁUPSKU Organizacja zajęć opiekuńczo- wychowawczych dla uczniów klas I-III w godzinach 6.30-16.00

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE SZKOŁY W OKRESIE PANDEMII COVID-19 W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 im. HENRYKA SIENKIEWICZA W SŁUPSKU Organizacja zajęć rewalidacyjnych i konsultacji dla uczniów

Procedura przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego

Procedury organizacji pracy SP1

Procedury organizacji pracy SP1 od 1.09.20 Załącznik nr 1 – oświadczenie rodzica

Załącznik nr 2 – świetlica

Załącznik nr 4 – gabinet profilaktyki zdrowotnej

Załącznik nr 5 – stołówka