Samorządzik uczniowski klas I – III działa pod opieką 
pani Małgorzaty Piechowicz
oraz pani Elwiry Galikowskiej – Wierzbickiej.

Plan pracy SU klas I – III