Samorządzik uczniowski klas I – III działa pod opieką 
pani Małgorzaty Piechowicz oraz pani Elwiry Galikowskiej – Wierzbickiej.

Załączniki:

Plan pracy SU klas I – IIII