Wyniki I Miejskiego Konkursu Plastycznego pt. „Drzewo jesienne” rok 2016

Z dostarczonych do naszej placówki 88 prac  komisja wybrała:

I miejsce

Sandra Gajda kl. II SP2
Natalia Gierke kl. II SP10

II miejsce

Dominika Paszkowska kl. II    SP10
Amelia Madejczak kl. II SP8

III miejsce

Lena Huryn kl. I SP8
Michalina Jabłońska kl. II SP8

Wyróżnienia:

Dominika Milewska kl. III  SP8
Kamila Reinert kl. II SP8
Zofia Andrzejewska kl. II SP4
Karolina Żurawska kl. II Sp8
Maria Nowakowska kl. I SP3

Gratulujemy!!!

Zapraszamy dzieci wraz z opiekunami na uroczysty odbiór dyplomów i nagród w dniu 10 października 2016 roku w SP nr 1 w świetlicy szkolnej o godz.10.oo.