bez-tytulu

Szansa na sukces – podniesienie jakości edukacji ogólnej
w słupskich szkołach podstawowych

Opis projektu

Rekrutacja

Plan zajęć

Realizacja zajęć

OGŁOSZENIE

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 im. Gustawa Morcinka w Słupsku
ogłasza rekrutację uczestników projektu

Szansa na sukces
– podniesienie jakości edukacji ogólnej w słupskich szkołach podstawowych

W ramach Działania 03.02.Edukacja ogólna
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego
na lata 2014-2020

w dniach od 11.10.2016 do 18.10.2016.

W projekcie mogą uczestniczyć uczniowie klas 1-6
Szkoły Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Słupsku .

Rekrutację prowadzą nauczyciele, wychowawcy klas,
szkolni koordynatorzy oraz specjalista
ds. monitoringu i promocji.

(dokumentacja rekrutacyjna do pobrania na stronie internetowej szkoły http://sp1slupsk.pl/,
u wychowawców lub w sekretariacie)

Regulamin rekrutacji

Karta zgłoszenia

Listownik

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020