HARMONOGRAM ZAJĘĆ rok szkolny 2017/2018

do projektu Szansa na sukces-podniesienie jakości edukacji ogólnej
w słupskich szkołach podstawowych

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Słupsk

Lp

Nazwa zajęć Prowadzący Ilość godzin/ tygodniowo Ilość godzin

Termin zajęć i numer sali

Zad.1 Polubić matematykę- interaktywna matematyka

1. Zad.1.1 Interaktywne warsztaty matematyczne
Kl. I-III Gr. I
Dorota Kaczmarczyk 1 IX-XII/2017-11h;
I-VI/2018-19h
Wtorek,
Sala 7,23,24
2. Zad.1.1 Interaktywne warsztaty matematyczne
Kl. I-III Gr. II
Dorota Kaczmarczyk 1 X-XII/2017-11h;
I-VI/2018-19h
Piątek,
Sala 7,23,24
3. Zad.1.1 Interaktywne warsztaty matematyczne
Kl. IV-VII  Gr.1
Elżbieta Łyszyk 1 X-XII/2017-11h;
I-VI/2018-19h
Poniedziałek , 13.40-14.25,
Sala 20
4. Zad.1.1 Interaktywne warsztaty matematyczne
Kl. IV-VII Gr. II
Elżbieta Łyszyk 1 X-XII/2017-11h;
I-VI/2018-19h
Poniedziałek , 14.30-15.15,
Sala 20
5. Zad.1.1 Interaktywne warsztaty matematyczne
Kl. IV-VII GR. III
Elżbieta Łyszyk 1 X-XII/2017-11h;
I-VI/2018-19h
Poniedziałek , 16.10-16.55,
Sala 20
Zad.2 Magia matematyki-zajęcia dla uczniów uzdolnionych i zainteresowanych przedmiotami ścisłymi
6. Zad.2.11 Warsztaty mat.- przyr. z elementami fotografii z zastosowaniem TIK
Kl. IV-VII
Anna Bogusz
Katarzyna Mikulec
1 IX-XII/2017
KM-12h, AB-10h
I-VI/2018
KM-28h, AB-10h
AB  -czwartek, 14.30-16.00,
sala 17
KM – czwartek 16.00-16.45,
sala 23,24
7. Zad. 2.12 Matematyka w praktyce- gry i zabawy logiczne
Kl. I-III
Dorota Kaczmarczyk 2 IX-XII/2017-22h;
I-VI/2018-38h
Czwartek,
Sala 7,23,24
8. Zad. 2.12 Matematyka w praktyce- gry i zabawy logiczne
Kl. IV-VII
Katarzyna Mikulec 2 IX-XII/2017-22h;
I-VI/I2018-38h
Czwartek.14.30-16.00,
Sala 19
9. Zad. 2.13 Szachy
Kl. I-III
Barbara Górecka-Sitarska 1 IX-XII/2017-11h;
I-VI/2018-19h
Poniedziałek, 12.45-13.30,
Sala 5
10. Zad. 2.13 Szachy
Kl. IV-VI
Barbara Górecka-Sitarska 1 IX-XII/2017- 11h;
I-VI/2018-19h
Wtorek, 13.40-14.25,
Sala 5
11. Zad. 2.14 Mały olimpijczyk Elżbieta Łyszyk 1 IX-XII/2017-11h;
I-VI/2018-19h
Poniedziałek , 15.20-16.05,
Sala 20
12. Zad. 2.14 Mały olimpijczyk Elżbieta Łyszyk 1 IX-XII/2017-11h;
I-VI/2018-19h
Wtorek , 13.40-14.25,
Sala 19
13. Zad. 2.15 Robotyka
KL. I -III
Piotr Grabowski 1x2h IX-XII/2017-22h;
I-VI/2018-38h
Poniedziałek, 12.45-14.15,
Sala 2
14. Zad. 2.15 Robotyka
Kl. IV -VII
Piotr Grabowski 1x2h IX-XII/2017-22h;
I-VI/2018-38h
Wtorek, 17.10-18.40,
Sala 2
15. Zad.2.15 Kodowanie
Kl. I-III
Małgorzata Piechowicz 1 X-XII/2017-11h;
I-VI/2018-19h
Środa, 12.45-13.30,
Sala 23
16. Zad.2.15 Kodowanie
Kl. IIV-VII
Małgorzata Piechowicz 1  X-XII/2017-11h;
I-VI/2018-19h
Środa, 13.35-14.20,
Sala 23
Zad.3 Rozszerzenie oferty edukacyjno-terapeutycznej dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych
17. Zad. 3.39 Terapia pedagogiczna
Kl. I-III Gr.I
Sylwia Kozłowicz 1 IX-XII/2017-11h;
I-VI/2018-19h
Poniedziałek,  8.00-8.45,
Gabinet  pedagoga
18. Zad. 3.39 Terapia pedagogiczna
Kl. I-III Gr.II
Sylwia Kozłowicz 1 IX-XII/2017-11h;
I-VI/2018-19h
Środa, 12.45-13.30,
Gabinet  pedagoga
19. Zad. 3.39 Terapia pedagogiczna
Kl. I-III Gr.III
Sylwia Kozłowicz 1 IX-XII/2017-11h;
I-VI/2018-19h
Piątek, 13.40-14.25,
Gabinet  pedagoga
20. Zad. 3.39 Terapia pedagogiczna
Kl. IV-VII Gr.I
Sylwia Kozłowicz 1 IX-XII/2017-11h;
I-VI/2018-19h
Poniedziałek, 13.40-14.25,
Gabinet  pedagoga
21. Zad. 3.39 Terapia pedagogiczna
Kl. IV-VII Gr.II
Sylwia Kozłowicz 1 IX-XII/2017-11h;
I-VI/2018-19h
Poniedziałek, 14.30-15.15,
Gabinet  pedagoga
22. Zad. 3.39 Terapia pedagogiczna
Kl. IV-VII Gr.III
Sylwia Kozłowicz 1 IX-XII/2017-11h;
I-VI/2018-19h
Środa, 13.40-14.25,
Gabinet  pedagoga
23. Zad. 3.42 Gimnastyka korekcyjna
Kl. I-III Gr. I
Danuta Bukowska 1 IX-XII/2017-11h;
I-VI/2018-19h
Środa, 11.45-12.30,
Sala gimnastyki korekcyjnej
24. Zad. 3.42 Gimnastyka korekcyjna
Kl. I-III Gr. II
Danuta Bukowska 1 IX-XII/2017-11h;
I-VI/2018-19h
Czwartek, 12.45-13.30,
Sala gimnastyki korekcyjnej
25. Zad. 3.42 Gimnastyka korekcyjna
Kl. I-III Gr. III
Danuta Bukowska 1 IX-XII/2017- 11h;
I-VI/2018-19h
Piątek, 11.45-12.30,
Sala gimnastyki korekcyjnej
26. Zad. 3.43 Logopedia
Kl. I-III Gr. I
Barbara Górecka-Sitarska 1 IX-XII/2017-11h;
I-VI/2018-19h
Środa,  12.45-13.30,
Sala 5
27. Zad. 3.43 Logopedia
Kl. I-III Gr. II
Barbara Górecka-Sitarska 1 IX-XII/2017-11h;
I-VI/2018-19h
Piątek. 11.45-12.30,
Sala 5
Zad. 4 Angielski teatrzyk
28. Zad. 4.52 Warsztaty teatralne z zastosowaniem IC
Kl. I-III
Marta Żebrowska 1 IX-XII/2017-11h;
I-VI/2018-19h
Poniedziałek, 14.30-15.15,
Sala M
29. Zad. 4.52 Warsztaty teatralne z zastosowaniem IC
Kl. IV-VII
Aleksandra Chylewska 1 IX-XII/2017-11h;
I-VI/2018-19h
Środy,
Sala 22
Zad 5.Organizacja zajęć z doradztwa zawodowego dla uczniów klas VI
30. Zad. Zajęcia z zawodoznawstwa dla uczniów klas VI Wioletta Subocz 8 II- 2018 – 4h
III-2018 -2h
Poniedziałek, Środa, Czwartek

HARMONOGRAM ZAJĘĆ rok szkolny 2016/2017

NAZWA ZAJĘĆ DZIEŃ GODZINA SALA PROWADZĄCY
Interaktywne warsztaty matematyczne gr.1
kl. I-III
wtorek 14.30-15.15 7, 24 Dorota Kaczmarczyk
Interaktywne warsztaty matematyczne gr.2
kl. I-III
czwartek 13.40-14.25 7, 24 Dorota Kaczmarczyk
Interaktywne warsztaty matematyczne gr.1
kl. IV
poniedziałek 13:40 – 14.25 19 Justyna Dziekanowska
Interaktywne warsztaty matematyczne gr.2
kl. V
czwartek 13.40 – 14.25 19 Justyna Dziekanowska
Interaktywne warsztaty matematyczne gr.3
kl. VI
czwartek 14.30- 15.15 20/23 Elżbieta Łyszyk
Warsztaty matematyczno- przyrodnicze z elementami fotografii z zastosowaniem TIK gr.1 kl. IV-VI wtorek 15:15 – 16.45 19/23/17 Justyna Dziekanowska / Anna Bogusz
Matematyka w praktyce- gry i zabawy logiczne gr.1 kl. IV -VI poniedziałek 14.30 – 16.00 19 Justyna Dziekanowska
Matematyka w praktyce- gry i zabawy logiczne gr.1 kl. I-III środa 12.45-14.15 7, 24 Dorota Kaczmarczyk
Szachy gr. 1 kl. I-III środa 12.45-13.30 5 Barbara Górecka-Sitarska
Szachy gr. 1 kl. IV-VI wtorek/środa 13.30-14.25 5 Barbara Górecka-Sitarska
Mały olimpijczyk –matematyka gr.1 kl. IV-VI środa 14.30- 15.15 20 Elżbieta Łyszyk
Mały olimpijczyk –matematyka gr.2 kl. IV-VI czwartek 13.30-14.15 20 Elżbieta Łyszyk
Robotyka gr. 1 kl. I-III poniedziałek 12.40-14.10 2 Maciej Rambowski
Robotyka gr. 1 kl. IV-VI wtorek 17.00-18.00 2 Maciej Rambowski
Kodowanie gr. 1 kl. I-III piątek 12.30-13.15 23 Małgorzata Piechowicz
Kodowanie gr. 1 kl. IV-VI piątek 13.15-14.00 23 Małgorzata Piechowicz
Terapia pedagogiczna gr. 1 kl. I-III wtorek 12.30-13.45 17 Sylwia Kozłowicz
Terapia pedagogiczna gr. 2 kl. I-III środa 12.30-13.45 17 Sylwia Kozłowicz
Terapia pedagogiczna gr. 3  kl. I-III czwartek 12.30-13.45 1 Sylwia Kozłowicz
Terapia pedagogiczna gr. 1 kl. IV-VI wtorek 14.30-15.15 26 Wioleta Subocz
Terapia pedagogiczna gr. 2  kl. IV-VI czwartek 13.40-14.25 26 Wioleta Subocz
Terapia pedagogiczna gr. 3   kl. IV-VI czwartek 12.45-13.30 26 Wioleta Subocz
Gimnastyka korekcyjna gr. 1 kl. I-III środa 14.45-12.30 sala gim, korekc. Danuta Bukowska
Gimnastyka korekcyjna gr. 2 kl. I-III poniedziałek 12.30-13.15 sala gim, korekc. Danuta Bukowska
Gimnastyka korekcyjna gr. 3  kl. I-III piątek 11.45-12.30 sala gim, korekc. Danuta Bukowska
Logopedia gr.1 kl. I-III wtorek 12.45-13.30 5 Barbara Górecka-Sitarska
Logopedia  gr.1 kl. IV-VI piątek 11.45-12.30 8 Barbara Górecka-Sitarska
Warsztaty teatralne z zast. ICT gr. 1 kl. I-III czwartek 13.40 – 14.25 M Marta Żebrowska
Warsztaty teatralne z zast. ICT gr. 1 kl. IV-VI środa 14.30-15.15 M Ewa Pyzio
Organizacja z zawodoznawstwa gr 1 kl. VI poniedziałek 03.04.2017 14.30-16.00 26 Wioleta Subocz
Organizacja z zawodoznawstwa gr 2 kl. VI środa 05.04.2017 13.40-15.10 26 Wioleta Subocz
Organizacja z zawodoznawstwa gr 3 kl. VI poniedziałek 10.04.2017 14.30-16.00 26 Wioleta Subocz

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020