Obowiązek szkolny dla dzieci sześcioletnich przesunięty został na wrzesień 2014 r. Do tego czasu decyzję o rozpoczęciu edukacji szkolnej sześciolatka podejmują rodzice dziecka. W polskim systemie edukacji brany jest pod uwagę rok urodzenia dziecka co oznacza, że w 2014 r. obowiązkiem szkolnym objęte zostaną wszystkie dzieci urodzone w 2008 r.
Wszystkie dzieci w wieku pięciu lat są objęte obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego.

Planowane zmiany w systemie edukacji

Informacja dla rodziców sześciolatków