ZESPOŁY DYDAKTYCZNO – WYRÓWNAWCZE ROK 2020/2021

Lp Zespół – przedmiot Nauczyciel Sala Uczniowie Termin
1. Język polski J. Radziwon 10 4a,4b Środa 13.45 – 14.30
2 Matematyka M. Grzebieniak 20 4a,4b Wtorek 14.35 – 15.20
3 Matematyka A.Żmuda- Trzebiatowska 20

16

6a

6b

Środa 12.45 – 13 30

Piątek  13.45 – 14.30

co 2 tygodnie

4 Matematyka E. Jabłońska 10 5a Wtorki 8:50-9:35
5 J. angielski E.Pyzio 22 8a Poniedziałek 8.00 – 8.45
6 J. angielski E.Pyzio 17 8b Wtorek 14.35 -15.20
7 Edukacja wczesnoszkolna D. Kaczmarczyk 7 1a Środa 8.00 – 8.45
8 Edukacja wczesnoszkolna E. Galikowska – wierzbicka 19 1b Środa 8.00 – 8.45
9 Edukacja wczesnoszkolna M. Piechowicz 20 2a Poniedziałek 9.50 – 10.35
10 Edukacja wczesnoszkolna A.Drabik 5 2b Wtorek 11.45 – 12.30
11 Edukacja wczesnoszkolna A.Lewiarz 24 3a Środa 11.50 – 12.35
12 Edukacja wczesnoszkolna E. Konkel 5 3b Poniedziałek 11.45 – 12.30