ZESPOŁY DYDAKTYCZNO – WYRÓWNAWCZE ROK 2020/2021

Lp Zespół – przedmiot Nauczyciel Sala Uczniowie Termin
1. Język polski J. Radziwon

 

10 4a,4b Środa 13.45 – 14.30
2 Matematyka M. Grzebieniak

 

20 4a,4b Wtorek 14.35 – 15.20
3 Matematyka A.Żmuda- Trzebiatowska

 

20

16

6a

6b

Środa 12.45 – 13 30

Piątek  13.45 – 14.30

co 2 tygodnie

4 J. angielski E.Pyzio

 

22 8a Poniedziałek

8.00 – 8.45

5 J. angielski E.Pyzio

 

17 8b Wtorek 14.35 -15.20
6 Edukacja wczesnoszkolna D. Kaczmarczyk

 

7 1a Środa 8.00 – 8.45
7 Edukacja wczesnoszkolna E. Galikowska – wierzbicka 19 1b Środa 8.00 – 8.45
8 Edukacja wczesnoszkolna M. Piechowicz

 

20 2a Poniedziałek

9.50 – 10.35

9 Edukacja wczesnoszkolna A.Drabik

 

5 2b Wtorek 11.45 – 12.30
10 Edukacja wczesnoszkolna A.Lewiarz

 

24 3a Środa 11.50 – 12.35
11 Edukacja wczesnoszkolna

 

E. Konkel 5 3b Poniedziałek

11.45 – 12.30