Klasy VI robiły przedmioty użytkowe z tworzyw sztucznych (odpadów)