liczydłoDROGI UCZNIU !      przy tablicy

Na tej stronie znajdują się różne materiały matematyczne, które mogą pomóc Ci zmagać się z trudną choć bardzo ciekawą matematyką. Zachęcamy wszystkich do korzystania z naszego kącika. Życzymy Ci aby matematyka była dla Ciebie już tylko łatwa i przyjemna.
Powodzenia !

matematykaMATERIAŁY DO NAUKI:  Materiały te powinny służyć uczniom tylko do użytku domowego i ich rozpowszechnianie jest zabronione.
Materiały edukacyjne pani Katarzyny Mikulec: 

Ćwiczenia:

1.Ćwiczenia w programie Excel- Ćwiczenia w rachunku pamięciowym w zakresie liczb naturalnych:
ćwiczenie 1 ćwiczenie 2 ćwiczenie 3 ćwiczenie 4 ćwiczenie 5 ćwiczenie 6 ćwiczenie 7
2. Ćwiczenia w programie Excel – Jednostki długości:
ćwiczenie 1
3. Ćwiczenia w programie Excel – Jednostki długości, masy, powierzchni, objętości:
ćwiczenie 1 ćwiczenie 2 ćwiczenie 3 ćwiczenie 4
4. Ćwiczenia w programie Excel- Zamiana wyrażeń dwumianowanych na dziesiętne i odwrotnie:
ćwiczenie 1  ćwiczenie 2 ćwiczenie 3 ćwiczenie 4
5.Ćwiczenia w programie Excel: Ćwiczenia w programie Excel: Działania na liczbach całkowitych:
ćwiczenie 1 ćwiczenie 2 ćwiczenie 3 ćwiczenie 4 ćwiczenie 5 ćwiczenie 6 ćwiczenie 7 ćwiczenie 8
6.Ćwiczenia w programie Excel – Mnożenie i dzielenie liczb dziesiętnych przez 10,100,1000:
ćwiczenie 1 ćwiczenie 2 ćwiczenie 3 ćwiczenie 4
7. Ćwiczenia w programie Excel -Skala i plan:
ćwiczenie 1 ćwiczenie 2 ćwiczenie 3 ćwiczenie 4
8. Ćwiczenia w programie Excel- Pola figur płaskich:
ćwiczenie 1 ćwiczenie 2 ćwiczenia 3 ćwiczenie 4 ćwiczenia 5 ćwiczenia 6
9. Ćwiczenia w programie Excel- Pierwiastek kwadratowy i sześcienny:
ćwiczenie 1 ćwiczenie 2
10.Ćwiczenia w programie Excel-Doskonalenie rachunku pisemnego:
ćwiczenie 1 ćwiczenie 2

Prezentacje:

Jednostki długości, masy, czasu – Trening przed klasówką w klasie IV – prezentacja
Klasyfikacja czworokątów – prezentacja
Odbicie lustrzane – prezentacja
Wielokąty foremne – prezentacja
Rozpoznawanie wielokątów. Bok, kąt, wierzchołek wielokąta – prezentacja
Własności symetrii osiowej i przesunięcia – prezentacja
Skala i plan – prezentacja
Mnożenie i dzielenie liczb dziesiętnych przez 10, 100, 1000,… – prezentacja
Pole i obwód prostokąta – prezentacja

Grafy:

1. Liczby naturalne – Graf 1 Graf 2 Graf 3
2. Liczby dziesiętne – Graf 1 Graf 2 Graf 3
3. Skala – Graf 1

Zadania tekstowe:

1. Zadania tekstowe dla klas IV – zadania 1 zadania 2 zadania 3 zadania 4 sprawdzenia do zadań 1
2. Zadania tekstowe dla klas V – zadania 1 sprawdzenie do zadań 1 zadania 2 sprawdzenie do zadań 2
3. Powtórzenie do sprawdzianu klasa VI – część I – zadania sprawdzenie
4. Powtórzenie do sprawdzianu klasa VI – część II –zadania sprawdzenie
5. Powtórzenie do sprawdzianu klasa VI – część III – zadania sprawdzenie
6. Powtórzenie do sprawdzianu klasa VI – część IV – zadania sprawdzenie
7. Powtórzenie do sprawdzianu klasa VI – część V – zadania sprawdzenie
8. Powtórzenie do sprawdzianu klasa VI – część VI – zadania sprawdzenie

Krzyżówki matematycznekrzyżówka 1 krzyżówka 2 krzyżówka 3

Działania pisemnedziałania 1 działania 2

Zagadkizagadka 1 zagadka 2 zagadka 3 zagadka 4 zagadka 5

math
Materiały edukacyjne pani Justyny Kucharskiej

ĆWICZENIA I

1. Rachunek pamięciowy:
ćwiczenie 1 ćwiczenie 2 ćwiczenie 3 ćwiczenie 4
2. Kolejność wykonywania działań:
ćwiczenie 1 ćwiczenie 2 ćwiczenie 3
3. Działania pisemne na liczbach naturalnych:
ćwiczenie 1 ćwiczenie 2 ćwiczenie 3 ćwiczenie 4 ćwiczenie 5
4. Pole powierzchni kwadratu i prostokąta, zamiana jednostek powierzchni:
ćwiczenie 1 ćwiczenie 2
5. Powtórzenie
ćwiczenie 1

6. Tangram

ĆWICZENIA II

1. Kolejność wykonywania działań:
krzyżówka
2. Działania pisemne na liczbach naturalnych:
ćwiczenie 1 ćwiczenie 2 ćwiczenie 3 ćwiczenie 4 ćwiczenie 5
3. Potęgi:
ćwiczenie 1
4. Działania na ułamkach dziesiętnych:
ćwiczenie 1 ćwiczenie 2 ćwiczenie 3 ćwiczenie 4 ćwiczenie 5 ćwiczenie 6 ćwiczenie 7
5. Zamiana wyrażeń dwumianowanych na dziesiętne i odwrotnie:
ćwiczenie 1 ćwiczenie 2
6. Procenty:
ćwiczenie 1
7. Powtórzenie:
ćwiczenie 1

PREZENTACJE:

1. Działania pisemne na liczbach naturalnych: prezentacja 1 prezentacja 2 prezentacja 3
2. Oś symetrii: prezentacja
3. Wielokąty: prezentacja
4. Porównywanie temperatur: prezentacja
5. Cechy podzielności liczb naturalnych: prezentacja
6. Działania na ułamkach dziesiętnych: prezentacja 1 prezentacja 2
7. Trójkąty i ich własności: prezentacja

Matematyczne gry online

Zagadka
4

 

 

 

 

 

 

 


Zagadka
Na rysunku poniżej przedstawiono pewne działania matematyczne, zamiast cyfr używając piktogramów (każdy piktogram przedstawia jedną, taką samą cyfrę). Odgadnij jakie cyfry kryją się pod poszczególnymi piktogramami tak, aby wszystkie działania w poziomie i w pionie były prawdziwe.

5