Rekrutacja elektroniczna do Szkoły Podstawowej nr 1

im. Henryka Sienkiewicza w Słupsku

do klasy pierwszej:

Rekrutacja trwa tylko

od 1 marca 2018r.(godz. 13.00)

do 23 marca 2018r.(godz.16.00)

Rekrutacja wszystkich kandydatów odbywa się za pośrednictwem aplikacji NABO pod adresem:

http://sp-slupsk.nabory.pl

Załóż konto i zgłoś dziecko .

  • Rodzice dzieci zameldowanych w rejonie szkoły składają podpisane ZGŁOSZENIE dziecka do szkoły.
  • Rodzice dzieci spoza rejonu szkoły składają WNIOSEK wraz

z oświadczeniem .

Instrukcja wypełnienia zgłoszenia/wniosku w aplikacji NABO:

1.Na początku wejść w zakładkę Mój wniosek/zgłoszenie.

2.Przejść do zakładki: Wypełnianie wniosku/zgłoszenia.

4.Wypełnić wszystkie rubryki i dokonać wyboru szkoły.

3.Po wypełnieniu wniosku nadać indywidualne hasło do złożonego zgłoszenia/wniosku.

4. Zatwierdzić.

5. Wydrukować i podpisać.

6. Złożyć zgłoszenie/wniosek w Szkole Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Słupsku w terminie od 01.03.2018r. (od godz. 14.00) do 23.03.2018r. (do godz.16.00)

7. Przy kolejnej wizycie na stronie logować się poprzez wygenerowane we wniosku hasło. Login to nr PESEL dziecka.