Nasze lekcje przyrody wzbogacają prezentacje multimedialne przygotowywane przez uczniów klas IV

kosmos -Wiktor Rzeczkowski i Krzysztof Kozłowski VI b

kosmos – Aleksandra Tomas VI b

kosmos -Kinga Tatera i Klaudia Opolska VI c

W Konkursie przyrodniczym na album ,,Podróże z  Sienkiewiczem” I miejsce zajęła Aleksandra Olesiak z kl IV c .
Z kolei w kategorii prezentacji multimedialnej I miejsce zajął Maciek Olechnowicz z kl IV a.

Ameryka_Pn-Kuba_Adamów_6a
Ameryka Pn -Magda Cymek 6a
Ameryka Pn – Igor Musznicki 6a
Ameryka Pn – Bartosz Olechnowicz 6a
Afryka Maciej Olechnowicz – 4a

Na lekcjach przyrody w klasach VI wykonujemy obecnie ciekawe doświadczenia przyrodnicze np płyn Nienewtonowski, kameleon, jajko uwięzione w butelce, tworzenie się dwutlenku węgla i pompowanie balonika, wulkan, mieszanie roztworów, rozszerzalność temperaturowa – dylatometr, pierścień Gravesanta, bimetal itp

Na lekcjach przyrody w klasach IV robiliśmy  sałatki owocowo – warzywne.

Klasy IV wykonywały na lekcji przyrody atlasy grzybów jadalnych i trujących z polskich lasów.

Na korytarzu przed gabinetem pojawiły się nowe wystawki tematyczne – regulamin pobytu w lesie, kolorowe bąki, plansze  z mieszaniem kolorów, plany i mapy topograficzne.

Na lekcji przyrody klasy 4 miały zajęcia warsztatowe pt.”Czy tęcza jest kolorowa?”.

Kółko przyrodnicze wykonało nową wystawkę albumów zwierzęta świata oraz najpiękniejsze miasta Polski.

Kółko przyrodnicze przygotowało 2 kolejne wystawy przed gabinetem przyrody-jedną z camera obscura, obwodami prądu, wyhodowanymi kryształkami soli oraz 2 o zwierzętach i roślinach Polski.

Malowaliśmy prace na konkurs miejski -czysty Słupsk 2015.

Klasy IV i VI wykonywały camera obscura, obwody prądu i hodowały kryształy soli.

Kółko przyrodnicze zrobiło przed gabinetem  nr 16 kolejną wystawę skał i minerałów występujących w Polsce.

Na kółku przesadzaliśmy hodowane przez uczniów klas IV fasolki z wody do gleby. Zmieniliśmy im warunki życia.

Założyliśmy hodowlę patyczaków oraz szklarenkę z hodowla pokarmu roślinnego dla nich.

Przed gabinetem nr 16 kółko przyrodnicze urządziło wystawę naszych prac , które wykonywaliśmy na lekcjach przyrody.

W miesiącu październiku 2015 w klasach IV mieliśmy zajęcia warsztatowe pt nasza kolekcja roślin .Wykonywaliśmy zielniki z samodzielnie zebranych liści drzew, krzewów i roślin zielnych.Uczyliśmy się też rozpoznawania roślin. Wykonywaliśmy metryczki roślin oraz poznawaliśmy  techniki suszenia roślin.

Klasy IV w miesiącu październiku 2015  na lekcji przyrody hodowały fasolę, groch, rzeżuchę oraz łubin. Prowadziliśmy dzienniczki obserwacji.

Założyliśmy hodowlę żółwia wodnego. Mamy w gabinecie przyrody 2 żółwie Żółtka i Pomarańczka.

W październiku 2015 klasy VI na lekcji przyrody wykonywały foldery reklamowe najpiękniejszych miejsc na kuli ziemskiej. Następnie miejsca te pokazywaliśmy na mapie świata.

Dnia 23 października 2015 uczniowie wykonywali na kółku przyrodniczym owocowe i warzywne zwierzaczki.

W dniu 8 października 2015 uczniowie wykonywali na kółku przyrodniczym preparaty mikroskopowe z cebuli, ziemniaka, pomidora, moczarki, mchu wodnego oraz tego co żyje w kropli wody ze stawu. Następnie oglądali je pod mikroskopem. Uczniowie dzięki takiemu doświadczeniu doskonali technikę mikroskopowania.

W miesiącu wrześniu 2015 na lekcji przyrody uczniowie klas IV robili proste doświadczenia z osmozy u roślin, pobierania i  przewodzenia wody u roślin, dyfuzji czyli mieszania roztworów oraz właściwosci tlenu i procesu spalania.

We wrześniu 2015 roku na lekcji przyrody uczniowie klas IV miały zajęcia związane z lupą i mikroskopowaniem. Obserwowali różne rośliny przez lupę ,oglądali komórki roślinne i zwierzęce, uczyli się wykonywać proste preparaty.