Współpraca krajowa:
1. Wszystkiego Niepodległego Ojczyzno!
2. Kodowane gotowanie

Współpraca międzynarodowa:
1. Holes everywhere.
2. What about crossing the borders together?
3. Who said that writing was boring?