Szkolenie dla rodziców

„Jak chronić swoje dziecko przed realnymi zagrożeniami w internecie”

Termin zgłoszeń na szkolenia został przedłużony do 23 stycznia 2019 r.
Organizacja i terminy szkoleń będą dostosowane do potrzeb rodziców, aby nie kolidowały z pracą.

Informacja o szkoleniu – „Rodzic w internecie”

Formularz zgłoszeniowy

Załącznik nr 1 do formularza

Załącznik nr 2 do formularza

Ogłoszenie dla rodziców pdf

RODZICU!

Chcesz wiedzieć jak twoje dziecko może dobrze wykorzystać dostęp do internetu? Nauczyć się jak być przewodnikiem dziecka w zakresie bezpiecznego i „mądrego” korzystania z sieci? Reagować w porę na sytuacje dotyczące zagrożenia Twojego dziecka w internecie?

Przyjdź na szkolenie, a:
* poznasz źródła wartościowych i pochodzących z legalnych źródeł treści dla dziecka,
* zrozumiesz, jak zapewnić bezpieczeństwo dziecku w sieci,
* dowiesz się jak sprawdzić czy gra jest odpowiednia dla Twojego dziecka,
* ponadto nauczysz się korzystać z podstawowych usług e-administracji dedykowanych rodzinom, takich jak złożenie wniosku Rodzina 500+, uzyskanie Karty Dużej Rodziny i wielu innych.

Przyjdź na BEZPŁATNE szkolenie (2 dni po 6 godzin) w Słupsku w jednym z terminów:

– terminy szkoleń przed południem – w godzinach 8.00-15.00:
4-5 lutego 2019
11-12 lutego 2019
13-14 lutego 2019
18-19 lutego 2019
25-26 lutego 2019
27-28 lutego 2019
4-5 marca 2019
6-7 marca 2019

– terminy szkoleń po południu – w godzinach 14.00-21.00:
6-7 lutego 2019
20-21 lutego 2019

WYBIERZ DOGODNY TERMIN! ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!

W najbliższych dniach trafi na Państwa ręce za pośrednictwem dziecka gotowy formularz dotyczący zgłoszenia na szkolenie, zainteresowani rodzice proszeni są o wypełnienie formularza zgłoszenia wraz z załącznikami i dostarczenie do Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 pokój nr 205 lub pozostawienie w sekretariacie szkoły.

Szkolenie realizowane jest przez Miasto Słupsk w partnerstwie z organizacją pozarządową Centrum Inicjatyw Obywatelskich w związku z projektem „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa działanie 3. 1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych

http://www.slupsk.pl/zapraszamy-rodzicow-na-bezplatne-szkolenia-dot-bezpieczenstwa-dzie-75913/


Bezpłatny kurs komputerowy dla osób posiadających miejsce zamieszkania na terenie województwa pomorskiego w wieku od 18 roku życia, zarówno osób pracujących, bezrobotnych jak i biernych zawodowo.

Bezpłatny kurs komputerowy dostosowany do potrzeb uczestników (np. obsługa MS Word, MS Excel i inne), na różnych poziomach zaawansowania! Kurs jest całkowicie bezpłatny!
Nasza firma organizuje bezpłatny kurs komputerowy w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Kurs obejmuje 75 godzin dydaktycznych i skierowany jest do osób posiadających miejsce zamieszkania na terenie województwa pomorskiego w wieku od 18 roku życia, zarówno osób pracujących, bezrobotnych jak i biernych zawodowo.

Zapewniamy:

  • bezpłatną naukę dzięki wsparciu Funduszy Europejskich
  • dogodne terminy i miejsce szkolenia (możliwość realizacji szkolenia w Państwa miejscowości)
  • bezpłatne materiały szkoleniowe, wyspecjalizowaną kadrę szkoleniową
  • naukę dostosowaną do poziomu umiejętności uczestników
  • zakończenie kursu Europejskim Certyfikatem Kompetencji Informatycznych
  • grupy w składzie średnio 10 osób

Dokumenty są przyjmowane w dni robocze w godz. 8-16 lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej, w siedzibie firmy PCE ul. Zaułek Drozdowy 2, 77-100 Bytów, tel. 730 002 974