Współpraca ze Szkołą Podstawową nr 65 w Bydgoszczy

„W sieci i w realu – bydgosko-słupskie przyjaźnie”

Plan działań Szkoły Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicz w Słupsku

1) Wymiana kartek okolicznościowych z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet. Wysyłamy kartki pocztą do 08.03 do współpracującej szkoły.

2) „Dlaczego obchodzimy Dzień kobiet? Czy powinniśmy obchodzić Dzień kobiet?” (każda szkoła tworzy film z wypowiedziami uczniów lub opis w języku angielskim lub polskim i umieszcza na platformie padlet.com – udostępniamy od 25.02 do 08.03).

3) Układamy życzenia w wersji polskiej i angielskiej na platformie padlet.com. Wymiana międzyklasowa. Udostępniamy padleta dla współpracującej szkoły od 25.02 do 08.03 .

4) Uczniowie wykonują książeczki na platformie storyjumper.com dotyczące polskich sławnych kobiet. Udostępniamy w terminie 04.03-08.03. Wymiana prac pomiędzy szkołami.

5) Kwiecień – wykonanie własnoręcznie różnymi technikami kartek świątecznych na Wielkanoc (w języku polskim i angielskim) i wysyłamy pocztą do SP 65 w Bydgoszczy.

6) Wysłanie pocztówek z widokiem Słupska z pozdrowieniami dla uczniów szkoły w Bydgoszczy.

7) Maj – przyjazd uczniów SP 65 w Bydgoszczy w odwiedziny do naszej szkoły (harmonogram wycieczki zostanie ustalony indywidualnie).

8) Podsumowanie pracy w II semestrze (prezentacja, listy, podziękowania).

9) Czerwiec- wstępny plan pracy na przyszły rok szkolny 2019/2020.

*Harmonogram działań może ulec zmianie w czasie trwania współpracy.

Koordynatorzy szkolni:

Aleksandra Chylewska (nauczyciel języka angielskiego)
Justyna Kucharska (nauczyciel informatyki, matematyki)