Aplikacja i rekrutacja do Szkoły Podstawowej nr 1
im. Henryka Sienkiewicza w Słupsku

do klasy pierwszej

cloudtrwa:

od 4 maja 2021 r.  od godz. 13:00

do 25 maja 2021 r. do godz. 16.00

Zapraszamy do JEDYNKI

Rekrutacja wszystkich kandydatów odbywa się za pośrednictwem aplikacji NABO pod adresem:
http://sp-slupsk.nabory.pl  (klasa pierwsza)


Wskazówki dotyczące rekrutacji elektronicznej do klas I

1.Rekrutacja trwa od 04.05.2021r.(godzina 13.00)
do 25.05.2021r. (godzina 16.00) i tylko w tym terminie będzie możliwe złożenie zgłoszenia/wniosku.
2.W celu złożenia zgłoszenia/wniosku należy wejść
na stronę https://sp-slupsk.nabory.pl
3.Rodzic/ prawny opiekun zakłada konto wybierając opcję „Wypełnij nowy wniosek/zgłoszenie”.
4.Zgłoszenie składają rodzice dziecka z obwodu szkoły, natomiast wniosek wypełniają rodzice dziecka, ubiegającego się o miejsce w szkole spoza obwodu.
5. Login do konta to PESEL dziecka, a hasło rodzic ustala sam. Jeden PESEL umożliwia założenie jednego konta.
6.Po wypełnieniu zgłoszenia/wniosku oraz oświadczeniu, że informacje są prawdziwe (ostatni punkt, bez niego wniosek będzie niepełny i nie będzie mógł być rozpatrywany) należy go wydrukować, podpisać i dostarczyć w formie papierowej do sekretariatu szkoły w terminie
od 04.05.2021r. (od godziny 13.00)
do 25.05.2021r. (do godziny 16.00).
7.Do wniosku należy dołączyć wymagane załączniki
– wszelkie informacje na ten temat uzyskacie Państwo w aplikacji.
8.Zgłoszenie/wniosek można składać za pomocą  komputera, tableta, smartfona i innych urządzeń obsługujących połączenia z Internetem.
9.Rodzice dziecka zakwalifikowanego do klasy pierwszej danej szkoły w terminie od 18.06.2021r. (od godz.12.00) do 25.06.2021r. (do godz.12.00) składają pisemne potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do szkoły – druki będą dostępne  w sekretariacie szkoły.
10. W razie wątpliwości i pytań dotyczących rekrutacji  elektronicznej proszę dzwonić do sekretariatu  (tel. 59 842 55 01)

Skip to content