Rekrutacja elektroniczna do Szkoły Podstawowej nr 1
im. Henryka Sienkiewicza w Słupsku
do klasy pierwszej:

Rekrutacja trwa tylko
od 4 marca 2019 r. do 25 marca 2019 r.
Rekrutacja wszystkich kandydatów odbywa się za pośrednictwem aplikacji NABO pod adresem:
http://sp-slupsk.nabory.pl

Załóż konto i zgłoś dziecko.
* Rodzice dzieci zameldowanych w rejonie szkoły składają podpisane ZGŁOSZENIE dziecka do szkoły.
* Rodzice dzieci spoza rejonu szkoły składają WNIOSEK wraz z oświadczeniem .

Instrukcja wypełnienia zgłoszenia/wniosku w aplikacji NABO:
1.Na początku wejść w zakładkę Mój wniosek/zgłoszenie.
2.Przejść do zakładki: Wypełnianie wniosku/zgłoszenia.
4.Wypełnić wszystkie rubryki i dokonać wyboru szkoły.
3.Po wypełnieniu wniosku nadać indywidualne hasło do złożonego zgłoszenia/wniosku.
4. Zatwierdzić.
5. Wydrukować i podpisać.
6. Złożyć zgłoszenie/wniosek w Szkole Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Słupsku.
7. Przy kolejnej wizycie na stronie logować się poprzez wygenerowane we wniosku hasło. Login to nr PESEL dziecka.


Rekrutacja elektroniczna do oddziału przedszkolnego
przy Szkole Podstawowej nr 1

im. Henryka Sienkiewicza w Słupsku

Rekrutacja trwa tylko
od 18 marca 2019 r. do 29 marca 2019 r.
Rekrutacja wszystkich kandydatów odbywa się za pośrednictwem aplikacji NABO pod adresem:
http://przedszkola-slupsk.nabory.pl

Załóż konto i zgłoś dziecko.
* Rodzice dzieci zameldowanych w rejonie szkoły składają podpisane ZGŁOSZENIE dziecka do szkoły.
* Rodzice dzieci spoza rejonu szkoły składają WNIOSEK wraz z oświadczeniem .

Instrukcja wypełnienia zgłoszenia/wniosku w aplikacji NABO:
1.Na początku wejść w zakładkę Mój wniosek/zgłoszenie.
2.Przejść do zakładki: Wypełnianie wniosku/zgłoszenia.
4.Wypełnić wszystkie rubryki i dokonać wyboru szkoły.
3.Po wypełnieniu wniosku nadać indywidualne hasło do złożonego zgłoszenia/wniosku.
4. Zatwierdzić.
5. Wydrukować i podpisać.
6. Złożyć zgłoszenie/wniosek w Szkole Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Słupsku.
7. Przy kolejnej wizycie na stronie logować się poprzez wygenerowane we wniosku hasło. Login to nr PESEL dziecka.

Oferujemy pomoc w wypełnianiu wniosków w godzinach pracy sekretariatu szkoły: 7.30-15.30