Nasz projekt ma nr 22 Przyjaźnie i aktywnie przy Szkole Podstawowej nr 1 – zadanie infrastrukturalne dedykowane szkołom.

Rozpoczęło się głosowanie na zadania zgłoszone do Słupskiego Budżetu Obywatelskiego 2021. W tym roku będzie miało jedynie formę elektroniczną i odbędzie się za pomocą strony 

https://slupsk.konsultacjejst.pl/budzet-obywatelski

ZASADY GŁOSOWANIA, WYBORU i REALIZACJI ZADAŃ

 1. Głosowanie rozpoczęło się 16 listopada 2020 o północy i zakończy 30 listopada o 23.59.
 2. W głosowaniu mogą wziąć udział mieszkanki i mieszkańcy Słupska bez względu na wiek.
 3. Każdy będzie miał do rozdysponowania maksymalnie 6 głosów w podziale:
  – 1 głos na zadanie infrastrukturalne ogólnomiejskie,
  – 1 głos na zadanie infrastrukturalne lokalne (można wybrać jedno zadanie w wybranym przez siebie okręgu),
  – 1 głos na zadanie infrastrukturalne dedykowane szkołom,- TU JESTEŚMY MY – PROJEKT 22
  – do 3 głosów na zadania społeczne.
  Oznacza to, że można oddać od 1 do 6 głosów; nie ma obowiązku oddać wszystkich 6.
 • Lista projektów poddanych pod głosowanie będzie posortowana według kategorii (zadania lokalne w nazwie będą miały podany okręg, w którym zostały zgłoszone).
 • Aby oddać głos, należy zaznaczyć wybrane zadania w sposób wskazany w punkcie 3., podać imię, nazwisko i adres zamieszkania oraz zaakceptować wymagane zgody.
 • Każdy mieszkaniec i mieszkanka może wziąć udział w głosowaniu TYLKO RAZ.
 • Po głosowaniu oddane głosy zostaną zliczone przez system i udostępnione na stronie slupsk.konsultacjejst.pl; na www.slupsk.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego udostępnione zostaną także listy rankingowe.
 • Zadania będą wskazywane do realizacji wg liczby głosów aż do wyczerpania limitu danej kategorii.
  Dla przypomnienia – 3 miliony złotych w podziale:
  – zadania infrastrukturalne ogólnomiejskie – 700 tysięcy zł,
  – zadania infrastrukturalne lokalne – 1,8 miliona, po 450 tysięcy na okręg,
  – zadania infrastrukturalne dedykowane szkołom – 150 tysięcy,
  – zadania społeczne – 350 tysięcy.
 • Wybrane do realizacji zadania w chwili wpisania ich do budżetu Miasta Słupska staną się własnością i zadaniami Miasta, które będzie w pełni decyzyjne i odpowiedzialne za ich realizację.
 1. Wybrane zadania zostaną przekazane do realizacji Wydziałom/jednostkom/spółkom w zależności od kompetencji i będą musiały zostać zrealizowane w ciągu następnego roku kalendarzowego, tj. do końca 2021 roku.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami projektów na stronie obsługującej budżet – poddanych pod głosowanie zostanie 38 zadań, 7 otrzymało opinię negatywną.

Mieszkańcy i mieszkanki Słupska zgłosili łącznie 45 projektów:

 • 4 infrastrukturalne ogólnomiejskie,
 • 14 infrastrukturalnych lokalnych,
 • 7 infrastrukturalnych dedykowanych szkołom,
 • 20 społecznych.

Łączna kwota, na jaką zostały zgłoszone wszystkie propozycje, to niespełna 7 850 000 zł.

Na czas głosowania udostępnimy dwa punkty do głosowania elektronicznego – jeden w ratuszu przy pl. Zwycięstwa 3, drugi w Słupskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej przy ul. Niedziałkowskiego 6.

 1.  Zachęcamy również  do głosowania dodatkowo na projekty naszej pani Magdy – księgowej:

PROJEKT NR  33  – PSIA SPRAWA

PROJEKT NR 9 – ZMIANY NA OSIEDLU Westerplatte

Razem możemy stworzyć bezpieczną strefę wypoczynku, relaksu i zabawy dla mieszkańców rejonu i uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Słupsku!

Zadanie nr 22

Zadanie infrastrukturalne dedykowane szkołom.

Głosowanie od 16 listopada!

Zagłosuj na nasze zadanie!!!

Przyjaźnie i aktywnie przy Szkole Podstawowej nr 1 to:

 • strefa aktywności dla dzieci, młodzieży i dorosłych – stół do gier, piłkarzyki, ping – pong
 • strefa wypoczynku i relaksu – mała infrastruktura – ławki, leżaki
 • strefa miniparku – nasadzenia krzewów, drzewek i trawy.

W tym roku głosujemy jedynie elektronicznie za pomocą strony:

https://slupsk.konsultacjejst.pl/budzet-obywatelski

Każdy mieszkaniec Słupska bez względu na wiek  ma głos – liczy się  tylko zameldowanie i zaangażowanie. Liczymy na WAS.

Skip to content