Informacja z Urzędu Miasta Słupsk

BEZPIECZEŃSTWO NAD WODĄ

„Wypoczynek nad wodą jest jedną z najpopularniejszych form spędzania wolnego czasu. Słoneczna pogoda i wysokie temperatury sprzyjają wyborom miejsc znajdujących się w pobliżu zbiorników wodnych. Łatwo zapomnieć, że woda, nawet ta z pozoru bezpieczna i spokojna, jest groźnym żywiołem. Planując wypoczynek należy pamiętać o tym, by wybierać takie miejsca, gdzie plaże są strzeżone. Jednak nawet wypoczynek pod okiem ratownika nie zwalnia nas od zachowania zdrowego rozsądku i od zapewnienia należytej opieki naszym dzieciom. Podczas zabawy mogą oddalić się niepostrzeżenie i zagubić w tłumie plażowiczów. Decydując się na kąpiel, trzeba pamiętać o tym była ona bezpieczna.
W 2019 r., zgodnie z uchwałą Nr VII/112/19 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie miasta Słupska w 2019 r., na terenie miasta zorganizowane będzie, jak w latach poprzednich kąpielisko „Park Trendla” przy ulicy Arciszewskiego. Organizatorem kąpieliska jest Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słupsku. Sezon kąpielowy na terenie miasta został określony od dnia 22 czerwca do dnia 30 września 2019 r.

A oto kilka zasad jakich należy przestrzegać nad wodą aby uniknąć niebezpieczeństwa:

 • nie wolno wchodzić do wody po spożyciu alkoholu lub środków odurzających. Najczęściej toną osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu lub pod wpływem takich środków;

 • nie wolno wchodzić do wody zaraz po opalaniu się na słońcu – może to grozić  szokiem termicznym lub utratą przytomności;
 • po wejściu do wody najpierw należy schłodzić okolicę serca, karku oraz twarz;
 • do wody wchodzimy tylko w miejscach oznakowanych, gdy nad kąpiącymi się czuwa ratownik;
 • nie skaczmy do wody na „główkę”, tym bardziej jeśli nie znamy głębokości wody. Taki skok może doprowadzić do urazów kręgosłupa i kalectwa;
 • gdy przy kąpielisku strzeżonym widzimy czerwoną flagę lub nie jest wywieszona żadna flaga – kąpiel jest zabroniona;
 • rodzice powinni zawsze czuwać nad kąpiącym się dzieckiem;
 • nie należy przepływać czy wypływać na otwarty akwen bez asekuracji;
 • nie zaleca się kąpać zaraz po jedzeniu – powinno się odczekać przynajmniej pół godziny
 • do wody najlepiej wchodzić w grupie, albo przynajmniej z drugą osobą;
 • korzystając ze sprzętu wodnego upewnijmy się, że jest on sprawny, a przebywające na nim dzieci i osoby, które nie umieją pływać są we właściwy sposób zabezpieczone – mają na sobie specjalne kamizelki.”

epgepgfmfkecbepp„PAMIĘTAJ! Pływanie po alkoholu, brawura i przecenianie swoich umiejętności, pozostawianie dzieci bez odpowiedniej opieki oraz skoki do wody „na główkę” są najczęstszymi przyczynami utonięć. JEŻELI WIDZISZ POTRZEBUJĄCEGO POMOCY, NIE BĄDŹ OBOJĘTNY! JEŚLI MOŻESZ PRZEKAZAĆ INFORMACJĘ O JEGO MIEJSCU PRZEBYWANIA – ZADZWOŃ pod 112 – bezpłatny numer alarmowy czynny całą dobę.”