Na poniższych stronach internetowych możesz znaleźć testy służące do samodzielnego określenia swoich predyspozycji. Wykonując je, możesz otrzymać informację o swoich zainteresowaniach, o tym co lubisz, w czym będziesz dobry.

Jaki zawód pasuje do Ciebie?

Kwestionariusz ankietowy zawodowych predyspozycji

Test predyspozycji zawodowych

Zainteresowania i predyspozycje zawodowe

Darmowy Test Osobowości

Test predyspozycji YEP

Kwestionariusz temperamentu wg Florence Littauer

Test Enneagramu

PSYCHOTESTY 

na stronie  https://www.quizme.pl/psychotesty m.in.

Który z 8 typów inteligencji u Ciebie dominuje?

Jaki jest Twój typ temperamentu?

Ekstrawertyk czy introwertyk – jaki naprawdę jesteś?

Jakim typem osobowości jesteś?

Który z 5 czynników osobowości u Ciebie dominuje?


Artykuł:

Technikum szkołą pierwszego wyboru?

Prezentacja:

Wykład:

Jak dokonać wyboru. Mamy wolność wyboru:

Testy i ankiety badające predyspozycje zawodowe:

http://www.e-zamek.pl/

https://zielonalinia.gov.pl/test-predyspozycji?

http://kompetencjometr.mlodziwlodzi.pl/


Jak pomóc dziecku w wyborze szkoły – wskazówki dla rodziców

a_wybor_szkoly_LR_graf

Jak wspierać dziecko w wyborze szkoły – przeczytaj


Wybór zawodu a warunki zdrowotne

Wkrótce podejmiecie decyzję edukacyjno-zawodową (dotyczącą wyboru szkół ponadgimnazjalnych i zawodu). Ważnym czynnikiem decydującym o tym czy zostaniecie przyjęci do danego typu szkoły jest wasze zdrowie.
Przeciwwskazania zdrowotne ograniczające możliwości wyboru kierunku kształcenia
Coraz częściej u młodzieży pogarsza się stan zdrowia. Najczęściej występującymi schorzeniami wśród młodzieży kończącej gimnazjum są:
WADY SŁUCHU
Przeciwwskazania:
– czynności narażające narządy zmysłów na uszkodzenia,
– konieczność przebywania w hałasie,
– praca na wysokości,
– prace związane z obsługa interesantów,
– prace wymagające kontroli słuchowej wykonywanych czynności i bezpieczeństwa sytuacji,
– prace, w niektórych narząd słuchu wykorzystywany jest do diagnostyki stanu urządzeń i organizmów żywych.
WADY WZROKU (np.: silna krótkowzroczność, jednooczność, zez i inne)
Przeciwwskazania:
– wykonywanie czynności precyzyjnych wymagających dużej dokładności,
– praca przy niekorzystnym lub niewielkim oświetleniu,
– praca wymagająca dużego wysiłku fizycznego,
– praca przy obsłudze maszyn w ruchu, monitorach ekranowych,
– prace wymagające dobrej koordynacji wzrokowo-ruchowej,
– praca w środowisku silnie zanieczyszczonym (np.: pyły, pary, gazy),
– czynności w których wymagana jest wzrokowa kontrola pracy, wymagające stałego napięcia obu lub jednego oka,
– praca na wysokościach i rusztowaniach,
– prace związane z prowadzeniem pojazdów i służbą ruchu,
– praca angażująca długotrwałe zmysł równowagi
NADMIERNA POBUDLIWOŚĆ NERWOWA, NERWICA
Przeciwwskazania:
– prace powiązane z dużym napięciem nerwowym, z dużą odpowiedzialnością, z narażeniem na działanie czynników stresogennych,
– czynności wymagające dużej koncentracji uwagi i dokładności,
– prace precyzyjne wymagające skomplikowanych operacji manualnych,
– prace związane z udzielaniem pomocy innym ludziom,
– prace realizowane w sytuacjach kryzysowych lub związane z silną presja społeczną.
ASTMA I INNE SCHORZENIA OSKRZELI
Przeciwwskazania:
– nadmierny wysiłek fizyczny,
– narażenie na obciążenie emocjonalne i silny stres,
– przebywanie w pyle, oparach gazów i substancji chemicznych,
– praca w środowisku zanieczyszczonym zadymionym,
– praca w zmiennych warunkach atmosferycznych,
– przebywanie w pomieszczeniach narażających na kontakt z alergenem,
– praca w zmiennych warunkach środowiskowych ( częściowo w pomieszczeniu, częściowo na wolnym powietrzu),
– przebywanie w środowisku nadmiernie wilgotnym lub zbyt suchym.
CUKRZYCA
Przeciwwskazania:
– praca na wysokości
– praca przy obsłudze maszyn i urządzeń ruchu,
– prace wymagające znacznego wysiłku fizycznego,
– prace wywołujące napięcie, związane z dużym narażeniem na czynniki stresogenne,
– zawody i prace, które narażałaby na urazy pracownika i otoczenie,
– praca realizowana w zmiennych warunkach organizacyjnych,
– zawody utrudniające przestrzeganie zaleceń dietetycznych,
– praca wymagająca nadmiernego zaangażowania narządu wzroku.
CHOROBY NEREK I UKŁADU MOCZOWEGO
Przeciwwskazania:
– praca w środowisku zimnym i wilgotnym,
– praca w zmiennych warunkach atmosferycznych,
– wykonywanie czynności z narażeniem na kontakt ze środkami i substancjami neurotoksycznymi ( metale ciężkie, substancje i związki chemiczne, leki),
– prace realizowane w trudnych warunkach środowiskowych,
– czynności powodujące duże obciążenie fizyczne.
ALERGIA
Przeciwwskazania:
– kontakt z alergenami ( np.: sierść, pyłki traw, pleśń, kurz, roztocze i inne),
– praca w środowisku zanieczyszczonym,
– praca w zmiennych warunkach atmosferycznych,
– praca w kontakcie ze środkami drażniącymi,
– praca związana z dużym wysiłkiem fizycznym,
– narażenie na nadmierny stres i obciążenie emocjonalne.
CHOROBY SKÓRY
Przeciwwskazania:
– prace w mikroklimacie wilgotnym lub bardzo suchym,
– prace w kontakcie z detergentami, środkami chemicznymi, produktami spożywczymi, smarami, lakierami, olejami,
– praca w sytuacji ekspozycji społecznej chorobowo zmienionych partii skóry,
– praca w warunkach środowiskowych nasilających objawy schorzenia np.: słońce,
– praca w warunkach stresogennych.
CHOROBY STAWÓW I REUMATYCZNE
Przeciwwskazania:
– przebywanie w środowisku wilgotnym, w zimnych pomieszczeniach,
– praca w zmiennych warunkach atmosferycznych, na wolnym powietrzu,
– prace związane z dużym wysiłkiem fizycznym,
– praca związana z narażeniem na działanie drgań mechanicznych (o dużej częstotliwości).
CHOROBY UKŁADU POKARMOWEGO
Przeciwwskazania:
– przeciwwskazane prace w narażeniu na substancje hepatotoksyczne, ( substancje chemiczne (w tym i leki) które zaburzają funkcjonowanie lub uszkadzanie komórek wątroby lub całego tego narządu.
– prace związane z dużym wysiłkiem fizycznym,
– narażenie na działanie czynników stresogennych, silne napięcie emocjonalne,
– prace wymuszające nieprzestrzeganie zaleconej diety ( np.: związane z degustacją potraw).
MIGRENA
Przeciwwskazania:
– czynności wymagające wysiłku fizycznego, związane z dźwiganiem ciężarów,
– sytuacje wywołujące silny stres, napięcie, obciążenie emocjonalne,
– praca przy obsłudze maszyn, urządzeń, powiązane z dużym wydatkiem energetycznym,
– kierunek kształcenia związany z dużą zmiennością sytuacji oraz realizowane w stanie silnego stresu i dużego napięcia nerwowego, połączone z dużą odpowiedzialnością,
– prace w mikroklimacie zimnym lub gorącym, pod ziemią , pod wodą, z narażeniem na działanie pola elektromagnetycznego,
– prace realizowane w warunkach dużego natężenia hałasu.
NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ RUCHOWA
Przeciwwskazania:
– praca w wymuszonej pozycji ciała,
– praca wymagająca pełnej sprawności ruchowej,
– praca wymagająca dużej precyzji i sprawności manualnej,
– praca związana z dźwiganiem ciężarów,
– praca wymagająca dobrej koordynacji wzrokowo-ruchowej,
– praca na wysokości,
– czynności związane z dużym wysiłkiem fizycznym.
PADACZKA I INNE SCHORZENIA PRZEBIEGAJĄCE Z UTRATĄ ŚWIADOMOŚCI LUB ZABURZENIAMI RÓWNOWAGI.
Przeciwwskazania:
– praca na wysokości,
– wykonywanie czynności związanych z koniecznością używania maszyn i urządzeń będących w ruchu,
– prace wymagające pełnej sprawności psychoruchowej,
– czynności wymagające dużej koncentracji uwagi,
– czynności wymagające wysiłku fizycznego związane z dźwiganiem ciężarów,
– sytuacje wywołujące silny stres, napięcie, obciążenie emocjonalne,
– praca przy obsłudze maszyn i urządzeń powiązana z dużym wydatkiem energetycznym,
– praca w mikroklimacie gorącym i zimnym, pod ziemią, pod wodą, z narażeniem na pole elektromagnetyczne
– kierunki kształcenia związane z dużą zmiennością sytuacji oraz realizowane w stanie silnego stresu i dużego napięcia nerwowego połączone z dużą odpowiedzialnością,
– praca w środowisku z pulsującym, zmiennym światłem,
– względne ograniczenie: długotrwała praca z komputerem.
SCHORZENIA NARZĄDU MOWY
Przeciwwskazania:
– prace wymagające długotrwałego wysiłku głosowego,
– prace związane z kontaktem werbalnym z innymi osobami,
– prace związane z obsługą klientów,
– zawody związane z silną ekspozycją społeczną,
SCHORZENIA UKŁADU KRWIOTWÓRCZEGO/np.: białaczka i inne
Przeciwwskazania:
– prace z narażeniem na substancje mielotoksyczne,( powodujące uszkodzenia komórek szpiku)
– prace związane z narażeniem na uszkodzenie ciała, urazy i skaleczenia,
– prace związane z dużym wysiłkiem fizycznym,
– narażenie na silny stres i obciążenie emocjonalne,
– prace w zmiennych i trudnych warunkach atmosferycznych,
SKRZYWIENIE KRĘGOSŁUPA
Przeciwwskazania:
– praca obciążająca fizycznie/ z dużym wysiłkiem fizycznym.
– praca w długotrwałej ciągłej pozycji stojącej lub w wymuszonej pozycji ciała ( np.: siedzącej, z pochyleniem itp.).
– praca związana z dźwiganiem ciężarów,
– praca wymagająca pełnej sprawności psychoruchowej,
– praca na wysokości.
WADY SERCA i inne schorzenia układu krążenia ( uwzględnić należy wydolność fizyczną oraz ewentualne zagrożenie utratą świadomości).
Przeciwwskazania:
– praca związana z wysiłkiem fizycznym i dźwiganiem ciężarów,
– praca w wysokiej temperaturze lub mikroklimacie zimnym,
– prace w dusznych pomieszczeniach, pod ziemią, pod wodą, z narażeniem na działanie pola elektromagnetycznego,
– prace związane z dużym napięciem nerwowym, narażeniem na stres i obciążenie emocjonalne,
– prace w warunkach dużego natężenia hałasu,
– praca na wysokości,
– praca przy obsłudze maszyn i urządzeń powiązana z dużym wydatkiem energetycznym (np.: maszyn w ruchu).

Skip to content