REGULAMIN PRZYZNAWANIA PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ UCZNIOWSKĄ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W SŁUPSKU WYRÓŻNIEŃ DLA NAUCZYCIELI ,,HENIUSIÓW’’

 

1. ORGANIZATOREM KONKURSU JEST SAMORZĄD UCZNIOWSKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W SŁUPSKU.

2. OPIEKUNOWIE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SPRAWUJĄ NADZÓR NAD PRAWIDŁOWYM PRZEBIEGIEM KONKURSU.

3. SZKOLNY KONKURS ,,HENIUSIE’’ MA CHARAKTER OTWARTY.NOMINOWANI DO WYRÓŻNIEŃ SĄ NAUCZYCIELE UCZĄCY W KLASACH IV,V,VI.

4. WYRÓŻNIENIA SĄ PRZYZNAWANE W NASTĘPUJĄCYCH KATEGORIACH:

GORĄCY UŚMIECH – DLA NAUCZYCIELA, KTÓREMU UŚMIECH TOWARZYSZY KAŻDEGO DNIA

MIKROFON ROKU – DLA NAUCZYCIELA, KTÓREGO SŁYCHAĆ WSZĘDZIE

SOKOLE OKO – DLA NAUCZYCIELA, PRZED KTÓREGO WZROKIEM NIC SIĘ NIE UKRYJE

ZŁOTA PIŁA – DLA NAUCZYCIELA, PRZED KTÓREGO LEKCJAMI SERCE BIJE SZYBCIEJ

BRATNIA DUSZA – DLA NAUCZYCIELA, NA KTÓREGO  MOŻNA ZAWSZE  LICZYĆ

ZŁOTY WYKŁADOWCA – DLA NAUCZYCIELA, KTÓRY POTRAFI PRZEKAZAĆ WIEDZĘ W SPOSÓB BARDZO CIEKAWY I SKUTECZNY

SZKOLNA TEMIDA – NAUCZYCIEL ZAWSZE OBIEKTYWNY I BEZWZGLĘDNIE SPRAWIEDLIWY

1. KAŻDA KLASA OTRZYMUJE KARTĘ DO GŁOSOWANIA I WIĘKSZOŚCIĄ GŁOSÓW WYBIERA NOMINOWANYCH NAUCZYCIELI W  POSZCZEGÓLNYCH KATEGORIACH.

2. JEDEN NAUCZYCIEL MOŻE BYĆ NOMINOWANY MAKSYMALNIE W DWÓCH KATEGORIACH

3. ORGANIZATOR PO ZLICZENIU GŁOSÓW OGŁASZA ZWYCIĘZCÓW .

4. OGŁOSZENIE WYNIKÓW I WRĘCZENIE NAGRÓD ODBĘDZIE SIĘ PODCZAS SPOTKANIA Z OKAZJI PIERWSZEGO DNIA WIOSNY.