PREZYDIUM RADY RODZICÓW w roku szkolnym 2018/2019

Prezydium rady Rodziców:

Przewodnicząca – p. Iwona Batruch

Zastępca

Skarbnik – p. Wojciech Stasiak

Sekretarz – p. Agnieszka Pozorska

Wyboru prezydium dokonano dnia

Ustalono składkę roczną od rodziny w wysokości 40.00 zł.(można wpłacać w dwóch ratach po 20.00zł)
Wpłat można dokonywać:
– w Sekretariacie szkoły (7.30-15.00)
– bezpośrednio na konto Rady rodziców
w PKO
851020 4649 0000 7502 0151 4389