PREZYDIUM RADY RODZICÓW w roku szkolnym 2017/2018

Prezydium rady Rodziców:

Przewodnicząca – p. Iwona Batruch

Zastępca – p. Agnieszka Prajwowska

Skarbnik – p. Stasiak Wojciech

Sekretarz –  p.Grzegorz Hann

Wyboru prezydium dokonano dnia 19.09.2017 r.

Ustalono składkę roczną od rodziny w wysokości 40.00 zł.(można wpłacać w dwóch ratach po 20.00zł)
Wpłat można dokonywać:
– w Sekretariacie szkoły (7.30-15.30)
– bezpośrednio na konto Rady rodziców
w PKO
851020 4649 0000 7502 0151 4389