Róża wiatrów – edukacja morska drogą do kompetencji kluczowych

Przedmiotem działania „Róża wiatrów – edukacja morska drogą do kompetencji kluczowych” jest mobilność dziesięcioosobowej grupy uczniów do Włoch, podczas której zostaną zorganizowane i przeprowadzone działania związane z edukacją morską.

Realizacja całego przedsięwzięcia będzie finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, które udało się naszej szkole pozyskać. Całkowity budżet przeznaczony na realizację projektu 54,059,00 PLN.

Projekt realizowany będzie w terminie 30 czerwca 2022 – 29 grudnia 2022.

Uczniowie w listopadzie 2022 wezmą udział w mobilności do szkoły przyjmującej: I.C. Giovanni Cagliero Adres: Largo Volumnia, 113 Rzym, Włochy

Głównym celem projektu jest wzmocnienie przekrojowych kompetencji kluczowych uczniów z klas VI – VIII Szkoły Podstawowej nr 1 im. H. Sienkiewicza w Słupsku, w tym m.in.: nauka języków obcych, kompetencje matematyczne i przyrodnicze, rozwijanie umiejętności uczenia się i nauczania, nabycie nowych kompetencji niezbędnych do rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego. Działania projektowe skupiają się w szczególności na kształceniu kompetencji wielojęzyczności, wyszukiwaniu, rozumieniu i tworzeniu informacji, kompetencji cyfrowych, przyrodniczych, matematycznych, osobistych i społecznych i w zakresie przedsiębiorczości.

Cele szczegółowe projektu: rozwój potencjału uczniów i nauczycieli, zdobywanie nowych praktycznych umiejętności, rozwój umiejętności interpersonalnych uczniów, rozwijanie integracji europejskiej, oswojenie ze środowiskiem międzynarodowym, kształcenie umiejętności współpracy w międzynarodowych grupach, budowanie relacji międzyludzkich opartych na poszanowaniu innych kultur i wartości. Celem pośrednim projektu jest edukacja morska nawiązująca do położenia geograficznego krajów partnerskich w projekcie oraz możliwościami przyszłego zatrudnienia w sektorze morskim.

Cele realizowane będą poprzez takie działania jak: – mobilność uczniów – przygotowania uczestników projektu dotyczące kwestii językowych (język angielski i język włoski ), kwestii organizacyjnych, merytorycznych (umiejętności cyfrowe, warsztaty z nawigacji)

oraz kwestii kulturowych: kultura Włoch -działania projektowe w czasie mobilności podczas zajęć formalnych i nieformalnych.

Zaplanowane działania projektowe w czasie mobilności prowadzone będą w języku angielskim i są to:

1.Warsztaty – wyszukiwanie informacji niezbędnych do projektowania gry dydaktycznej, praca z mapą Morza Śródziemnego: wyszukiwanie informacji, linia brzegowa, wyspy, klimat, ciekawostki historyczne i kulturowe.
2. Warsztaty z elementami nawigacji – praca z mapą: obliczanie długości i szerokości geograficznej, wyznaczanie tras, kierunki geograficzne, obliczanie różnic w czasie, skala.
3. Podchody miejskie z kompasem.
4. Tworzenie gry dydaktycznej ”Róża wiatrów – rejs po Morzu Śródziemnym” w aplikacji genial.ly.
5. Zorganizowanie spotkania podsumowującego ze społecznością uczniowską szkoły przyjmującej rozpowszechniające efekty działań projektowych.
6. Spotkania integracyjne dotyczące kultury i tradycji Rumunii, zajęcia integracyjne służące do poznania się wzajemnie, spotkanie z kulturą Włoch, poznanie wybranych zabytków Rzymu

Wszystkie działania podczas mobilności realizowane będą wspólnie z grupą uczniów z placówki przyjmującej oraz wpisują się w podstawę programową. Metody służące do realizowania działań to burza mózgów, dyskusje, poszukiwanie i analiza informacji, warsztaty, działania praktyczne z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych (Internet, genial.ly) praca z mapą, praca z kompasem,

praca w grupach, praca w parach, wystąpienia publiczne. Działania projektowe będą poddane ewaluacji, a efekty zostaną rozpowszechnione.

Rekrutacja do projektu rozpocznie się 1 września 2022 roku. Regulamin rekrutacji ukaże się pod koniec sierpnia.
Spotkanie z przedstawicielem biura turystycznego

Spotkanie z przedstawicielem biura turystycznego na temat przygotowań do poroży zagranicznej pod nazwą organizacja, dokumentacja i bezpieczeństwo podczas mobilności.


Spotkanie online z placówką przyjmującą

Technologia łączy. Na platformie zoom spotkaliśmy się z naszymi kolegami i koleżankami ze szkoły przyjmującej z Rzymu. Mogliśmy się poznać i opowiedzieć o sobie nawzajem. Pierwsze spotkanie było niesamowite. A już wkrótce zobaczymy się w realu. Ci vediamo a Roma!


Podstawy nawigacji – warsztaty przygotowujące do projektu

Kolejne zajęcia przygotowujące uczniów do projektu, tym razem z zakresu nawigacji. Warsztaty odbyły się w dniach 08.11.22 i 15.11.22 prowadzone były przez P. Jan Sitnik ze Szkoły Żeglarskiej „Adkonis”. Warsztaty nawigacyjne zawierały teoretyczną i praktyczną naukę tajników nawigacji, a początkujący żeglarze z naszej szkoły mieli okazję przyswoić sobie podstawowe informacje oraz umiejętności z dziedziny wyznaczania kursów na morzu, wyznaczania kierunków, określania współrzędnych geograficznych. Ponadto uczniowie pracując na mapach morskich, wykorzystując już zdobytą na lekcjach geografii wiedzę zaznaczali pozycję i wykreślali kursy. Przekazywane w trakcie zajęć umiejętności z pewnością będą stanowiły niezbędny pakiet, który da pewność siebie w realizacji dalszych działań projektowych każdemu uczestnikowi naszego szkolnego projektu.


Zajęcia z języka angielskiego w ramach przygotowań do wizyty w IC Giovanni Cagliero w Rzymie

W ramach przygotowań do realizacji projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” pod nazwą „Róża wiatrów – edukacja morska drogą do kompetencji kluczowych” był udział uczniów w cyklu zajęć z języka angielskiego, których celem oprócz zapoznania się z terminologią z zakresu edukacji morskiej i nawigacji jest również rozbudzanie świadomości językowej uczniów oraz budowanie pozytywnej motywacji do nauki języków obcych.


Zajęcia z języka włoskiego oraz z zakresu kultury i historii Włoch w ramach przygotowań do projektu: ” Róża wiatrów – edukacja morska drogą do kompetencji kluczowych”

Zajęcia z języka włoskiego, kultury i historii Włoch prowadzone są w formie online w wymiarze 13 godzin dydaktycznych. Uczniowie wraz z koordynatorami biorąc udział w kursie języka włoskiego mają szansę poznać jego podstawy , a także ponad tysiącletnią historię stolicy Włoch. Ponadto zajęcia z kulturoznawstwa mają na celu przybliżyć uczestnikom projektu także kulturę, zwyczaje i obyczaje mieszkańców Półwyspu Apenińskiego. Uczestnicząc w tych zajęciach mamy okazję wziąć udział w niezapomnianej podróży z nauką włoskiego i zanurzyć się w pełnej namiętności i pasji kulturze tego śródziemnomorskiego kraju.


Wizyta przygotowawcza projektu
Róża wiatrów – edukacja morska drogą do kompetencji kluczowych

Rzym – Wieczne Miasto, a w nim koordynatorki projektu „Róża wiatrów – edukacja morska drogą do kompetencji kluczowych”. Panie Marta Żebrowska i Wioletta Kowalewska w dniach 3-5 października odbyły wizytę przygotowawczą w szkole partnerskiej Instituto Comprensivo Giovanni Cagliero w Rzymie. Była ona wstępem do sfinalizowania kluczowej fazy projektu w ramach programu „Ponadnarodowej mobilności uczniów”. Podczas spotkania z partnerami z Włoch omówione zostały szczegóły dotyczące realizacji tego międzynarodowego przedsięwzięcia z udziałem naszych uczniów. Podczas wizyty przygotowawczej zapoznane zostałyśmy ze specyfiką szkoły w Rzymie oraz jej bazą dydaktyczną, która będzie wykorzystywana podczas realizacji projektu. Spotkanie z udziałem włoskiego koordynatora i dyrektora szkoły przebiegało w miłej atmosferze. Miałyśmy okazję uczestniczyć w zajęciach języka angielskiego w klasie 6, podczas których uczniowie biorący udział w projekcie przedstawiali się oraz żywo wyrażali entuzjazm związany z perspektywą spotkania i współpracy z polskimi rówieśnikami. Widzimy się już w listopadzie! A wtedy… czekają na nas ciekawe miejsca, które koniecznie trzeba zobaczyć, będąc w Rzymie. A co to będzie? Niespodzianka!Skip to content