„Wspomnienia z Jedynki”

„70 lat Szkoły Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza  w Słupsku”

1945 – 2015

Dzieje budynku przy ul. Lutosławskiego 23

Powstanie interesującego nas budynku jest ściśle powiązane z założeniem przez emerytowanego generała pruskiej armii Ewalda Georga Alexandra Friedricha von Lettowa z Pomyska Wielkiego w dniu 5 czerwca 1841 roku  fundacji, której zadaniem miała być działalność charytatywna na rzecz ludzi chorych i samotnych. Ciężko chory i nie posiadający potomków donator przekazał w testamencie na jej cel cały swój majątek (60 tysięcy talarów). Pieniądze znalazły się w rękach fundacji po śmierci darczyńcy. Miały one posłużyć na budowę i funkcjonowanie przytułku. Kuratorem spadku i gwarantem realizacji testamentu był starosta słupski von Schmeling. Lokalizację inwestycji ustalono ze względu na koszty gruntów na ówczesnych obrzeżach miasta, przy wybudowanej w latach 1847 – 1849 szosie biegnącej do Bytowa i Miastka. Prostokątną działkę o powierzchni 1 ha 13 a zakupiono 16 kwietnia 1875 roku. W latach 1887 – 1889 wybudowano na niej siedzibę fundacji, stosując się wiernie do wskazówek generała. Jest ona w stylu eklektycznym (niestety, nie jesteśmy w stanie ustalić nazwiska architekta). Zwartą dwukondygnacyjną bryłę cechuje symetria i prostota. Bryła i fasada wyróżnia się dobrymi proporcjami. Front zorientowano ku szosie. Główne wejście ozdobiono herbami rodowymi fundatora (ród Lettow-Pomeiske pieczętował się herbem złotego jelenia z kotwicą) i jego żony (ród Barbary von Zitzewitz pieczętował się dwugłowym orłem). Zastosowanie czerwonego lica ścian było nawiązaniem do regionalnych, historycznych tradycji (na tej podstawie odróżniano budowle użyteczności publicznej od wznoszonych przez prywatnych inwestorów). W tym jednak przypadku, dla nadania większego przepychu, zastosowano ozdobne żółte pasy. Wokół działki nasadzono kilka drzew, a za budynkiem urządzono ogródki dla pensjonariuszy.

Wraz z ukończeniem budowy dom ten stał się siedzibą fundacji. Miały tam mieszkać osoby biedne, schorowane i ułomne – sześć z miasta i dwanaście z powiatu (wyłącznie chrześcijanie). Każdy z pensjonariuszy otrzymywał pokój z kuchnią, piwnicę, mały ogródek, 300 marek miesięcznie, bezpłatne lekarstwa i darmowy pogrzeb.

W latach 1940 – 1945 budynek zmienił przeznaczenie. Za sprawą nazistowskich urzędników stał się domem dla przetrzymywanych robotników przymusowych. Po wyzwoleniu władze polskie dokonały radykalnej przebudowy wnętrza przekształcając go w siedzibę szkoły podstawowej. Wciąż zwiększająca się ilość uczniów wymusiła jednak podjęcie decyzji o rozbudowie placówki. W 1959 oddano do użytku dobudowane skrzydło budynku szkolnego. W tym stanie nieruchomość dotrwała do naszych czasów.

Powstanie szkoły

Początki szkolnictwa polskiego na terenie Ziemi Słupskiej wiążą się z historią Szkoły Podstawowej nr 1. Migracja ludności i napływ osadników w 1945 roku przyczyniły się do powstania w Słupsku Inspektoratu Oświaty, którym kierował Władysław Kwapisz. Głównym zadaniem placówki była organizacja szkolnictwa. Nie było to łatwe. Jak wspomniał to Władysław Kijowski, pierwszy kierownik szkoły:

„Minęło chyba trzy tygodnie od nominacji, a ja nie mam ani szkoły, ani nauczycieli, ani dzieci. Chodzę po mieście, oglądam gmachy szkolne. (…) W jednych gmachach szpitale, w innych jakieś magazyny wojskowe. Dostępu nie ma. Wszędzie pilnują wartownicy. Informuję więc inspektora szkolnego o sytuacji. Trzeba czekać. Tymczasem zbieramy po mieście co się da. To maszynę do liczenia, to spod sterty wojskowych łóżek wyciągamy osobowy samochód bez powietrza w kołach(…), to parę powielaczy, to segregatory i tym podobne różne rzeczy. (źródło: Władysław Kijowski „Godło – Polesia czar – Mój Związek z Ziemią Koszalińską”, Słupsk, 1973 r.).

Dopiero wizyta u wojennego komendanta Słupska, wówczas radzieckiego majora gwardii Mikołaja Pietuchowa, zaowocowała przydzieleniem gmachu szkolnego na Blumenstrasse (Kwiatowej 24), dawnej niemieckiej Realschule. Już w połowie lipca 1945 roku ogłoszono zapisy do pierwszej szkoły powszechnej w Słupsku. Jej kierownikiem został Władysław Kijowski, który tak wspomina otwarcie szkoły:

„Nadszedł wreszcie w dziejach szkolnictwa słupskiego dzień historyczny. To dzień czwartego sierpnia 1945 roku. Godzina dziewiąta. Aula pierwszej szkoły (przy ulicy Partyzantów) zgromadziła prawie wszystkich Polaków, wszystkie władze. Gromadka 37 dzieci odświętnie ubranych. Nastrój uroczysty! Pan Gryglewicz podaje komendę. Baczność! JESZCZE POLSKA NIE ZGINĘŁA rozbrzmiewało w murach szkoły. Uczniowie wieszają godło i zaciągają  honorową wartę. Wstępuję na trybunę i chociaż wzruszenie ściska mi gardło wołam: „Rodacy! Po wielowiekowej niewoli tej prastarej ziemi (…) ja, polski nauczyciel mam zaszczyt ogłosić, iż otwieram pierwszą polską szkołę w Słupsku. Nie rzucim ziemi skąd nasz ród” …(Tamże).

Mszę świętą odprawił ksiądz Jan Zieja.

Zajęcia rozpoczęły się w gmachu przy ulicy Wełnianej (obecnie ul. Deotymy). Wraz z polskimi dziećmi pierwszy rok szkolny w powojennej historii miasta witali pierwsi słupscy nauczyciele: Bogusława i Czesław Ojakowie, Anna Ignatowicz, Mikołaj Suchodolec, Edward Sotkowski. Pani Anna Ignatowicz otrzymała klasy pierwsze i drugie, pani Bogusława Ojak – klasy trzecie i czwarte.

29 września 1945 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Pedagogicznej, na którym dokonano oficjalnego podziału szkoły na nr 1 i 2. Dyrektorem „Dwójki” został Włodzimierz Rogoziński. Szkole nr 1 przydzielono gmach przy ul. Mickiewicza.

7 października 1945 r. powołano pierwszy Komitet Rodzicielski, którego przewodniczącym został Czesław Gryglewicz. W połowie tego miesiąca w szkole uczyło się już 380 uczniów. Poszerzyło się grono pedagogiczne: Irena Dylowa, Teofila Chojecka, Stefania Zdunek, Władysław Czerniawski, Roman Iwanicki.

13 listopada 1945 r. miało miejsce uroczyste poświęcenie szkoły, a przemówienie inauguracyjne wygłosił inspektor szkolny Władysław Kwapisz.

Szkoła stopniowo rozrastała się. W dniu 26 czerwca 1946 roku liczyła już 520 uczniów.

Najważniejsze wydarzenia z życia szkoły

10 września 1946 r. – uruchomiono w siedzibie szkoły trzyletnią publiczną szkołę wieczorową dla dorosłych.

1 września 1949 r. – przeniesiono szkołę na ul. Mariana Buczka 23 (obecnie ul. Lutosławskiego). Budynek posiadał 13 sal lekcyjnych i wymagał ogromnego remontu.

1 grudnia 1957 r. – obowiązki kierownika przejął Zygfryd Małkowski.

15 września 1959 r. – oddano do użytku dobudowane skrzydło budynku szkolnego. Szkoła wzbogaciła się o 6 sal lekcyjnych, salę gimnastyczną i dwa hole. Łącznie było 29 klas, w których uczyło się 1068 uczniów. Zajęcia odbywały się na dwie zmiany, a prowadziło je 30 nauczycieli.

1 września 1960 r. –  nowym kierownikiem szkoły została Stanisława Jankowska. W tym roku uczniowie w miejsce starego ogrodu urządzili boisko sportowe oraz ogród botaniczny, wcześniej powstała spółdzielnia uczniowska, której opiekunem została Maria Hann.

5 listopada 1963 r. – szkoła otrzymała pierwszy telewizor w nagrodę za najlepsze wyniki w zbiórce na Społeczny Fundusz Odbudowy Stolicy.

1965/1966 – ten rok szkolny minął pod hasłem obchodów Tysiąclecia Państwa Polskiego. W szkole, którą od 1 września 1965 roku kierowała Janina Rychter, odbyło się wiele imprez, między innymi: turniej historyczny, konkurs plastyczny, występy chóru szkolnego, inscenizacja legend związanych z Ziemią Słupską, spotkania z ciekawymi ludźmi, na przykład z Marią Zaborowską – kustoszem Muzeum Pomorza Środkowego.

Wrzesień 1966 r. – w związku z reorganizacją szkolnictwa wprowadzono ośmioletnią szkołę podstawową.

17 czerwca 1967 r. – po raz pierwszy w dziejach szkoły 70 uczniów klas ósmych otrzymało świadectwa ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej.

2 stycznia 1970 r. – ważnym wydarzeniem była wizyta dziennikarzy telewizji poznańskiej. Już 8 stycznia 1970 r. została nadana audycja z cyklu „Nad Odrą i Bałtykiem”, w której przedstawiono początki szkolnictwa na Ziemiach Zachodnich i Północnych. Ze wspomnieniami wystąpił pierwszy kierownik „jedynki” Władysław Kijowski. W programie zaprezentowano także wzorcową pracownię plastyczną.

9 maja 1970 r. – uroczyście obchodzono srebrny jubileusz szkoły pod hasłem „Rośniemy z Tobą Ojczyzno”. W trakcie uroczystości odsłonięto tablicę upamiętniającą rocznicę zwycięstwa nad faszyzmem oraz nadano szkole imię Henryka Sienkiewicza. Dyrektor „Famarolu” – Lucjan Bielecki przekazał uczniom sztandar  ufundowany przez zakład opiekuńczy i rodziców. Uczniowie złożyli uroczyste ślubowanie. W skład pierwszego pocztu sztandarowego  w dziejach szkoły weszli: Barbara Jakimowicz, Wiesława Wrońska, Janusz Sawicki.

Od 5 maja 1971 r. – corocznie, w rocznicę urodzin Henryka Sienkiewicza, obchodzone jest Święto Patrona Szkoły. Nawiązano również kontakt z Muzeum Sienkiewicza w Oblęgorku.

14 października 1972 r. – otwarto stołówkę „Pod Słonecznikiem” dla pracowników szkoły. Pomysłodawcą była Ewa Piorunowska.

9 maja 1975 r. – obchodzono kolejny jubileusz szkoły. W trakcie uroczystości odsłonięto tablicę z wizerunkiem patrona szkoły, dłuta słupskiego metaloplastyka Tadeusza Czaplińskiego oraz uhonorowano szkołę Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

30 kwietnia 1977 r. – nastąpiło otwarcie Szkolnej Izby Pamięci Narodowej. Odbyła się także  uroczystość harcerska nadania szczepowi imienia „Bohaterskich Dzieci Polskich” oraz wręczenia harcerzom sztandaru ufundowanego przez zakład opiekuńczy „Famarol”.

19 stycznia 1978 r. – młodzież i nauczyciele „Jedynki” mieli okazję spotkać się z pionierami słupskiej oświaty: Władysławem Kijowskim, Władysławem Rogozińskim i Stanisławem Wysockim. Spotkanie sfilmowała Telewizja Szczecin.

Rok 1979 – ogłoszono Międzynarodowym Rokiem Dziecka pod hasłem „Dzieciom uśmiech, światu pokój”. Jedną z imprez była „Młodzieżowa sesja ONZ”, podczas której uczniowie zaprezentowali wybrane kraje i ich osiągnięcia oraz problemy.

Sierpień 1983 r. – nawiązano kontakt z Ignacym Mosiem – fundatorem Muzeum Literackiego Henryka Sienkiewicza w Poznaniu. Szkoła otrzymała drobne eksponaty dotyczące patrona.

20 maja 1985 r. – uroczyście obchodzono jubileusz 40-lecia szkoły. Przybyli liczni goście, m.in. prezydent Słupska – Antoni Bernatowicz, inspektor szkolny – Waldemar Ziemianowicz, dyrektor „Famarolu” – F. Knap. Odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą pierwszemu kierownikowi szkoły Władysławowi Kijowskiemu. Prezydent Słupska odznaczył sztandar szkoły medalem „Zasłużony dla Województwa Słupskiego”.

Od 1 września 1985 r. – obowiązki dyrektora pełniła p. Daniela Niemiec.

Rok 1986 – ogłoszono „Rokiem Sienkiewiczowskim”. W szkole, z tej okazji, odbyły się imprezy okolicznościowe.

Od września 1990 r. –  funkcję dyrektora pełniła p. Irena Błońska.

Maj 1992 r. – konkurs na dyrektora szkoły wygrał p. Bogdan Leszczuk.

Maj – czerwiec – nauczyciele sięgnęli po drastyczną formę protestu i nie przystąpili przez miesiąc do pracy.

Od 1993 r. – wprowadzono w szkole nowy przedmiot – informatykę.

Grudzień 1994 r. – szkoła przejęła Halę Sportową przy ul. Rybackiej.

5 maja 1995 r. – obchodzono 50-lecie szkoły. Przybyło wielu dostojnych gości, m.in. Kurator Oświaty p. Zygmunt Kulczewski, Dyrektor Urzędu Wojewódzkiego p. Jacek Muchowski, ksiądz biskup Ignacy Jeż, Prezes Zarządu „Famarol” S.A. p. Stefan Kopańczyk, p. Franciszek Szafranek – zasłużony słupszczanin, ksiądz proboszcz Jan Giriatowicz.

Motto uroczystości brzmiało: „Mądrość jest darem. Nauka zasługą”.           

Część  oficjalną, której motto brzmiało: „50 lat działalności szkoły to historia wielu pokoleń”, prowadziła p. Jolanta Burzyńska. Historię szkoły przedstawiła p. Maria Gardas. Uczniowie złożyli kwiaty w holu pod portretem Henryka Sienkiewicza, przy tablicy pamiątkowej poświęconej pierwszemu kierownikowi szkoły oraz w Izbie Pamięci. Następnie obejrzano część artystyczną przygotowaną przez pp. Jolantę i Wiesława Dawidczyków. Po części oficjalnej i artystycznej goście zostali zaproszeni do wysłuchania koncertu orkiestry wojskowej przed budynkiem szkoły.     W ramach obchodów jubileuszu szkoły, w dniu Święta Edukacji Narodowej, przy udziale zaproszonych gości i uczniów, odsłonięto tablicę pamiątkową przypominającą, że Nasza Szkoła ma już 50 lat. Odsłonięcia dokonała emerytowana nauczycielka p. Maria Dołotko.

Rok 1996 – obfitował w wiele atrakcji kulturalnych. Uczniowie wysłuchali wielu koncertów, m.in. zespołów: „Old Stars” czy „Kubryk”, obejrzeli spektakle teatralne: „Dzieci z Dworca ZOO” czy „Dziady” Mickiewicza w wykonaniu aktorów scen krakowskich. odbywały się imprezy ekologiczne.

8 kwietnia 1997 r. – dyrektor szkoły p. Bogdan Leszczuk podpisał porozumienie o współpracy ze słupską policją. Były to pierwsze sformalizowane współdziałania policjantów i nauczycieli.

Maj 1997 r. – Święto Patrona Szkoły obchodzono wspólnie ze Szkołą Podstawową z Głobina. Spotkanie było okazją do zabawy i międzyszkolnych zmagań sportowych. Odbył się też turniej wiedzy o życiu i twórczości Henryka Sienkiewicza. W roku 1998 podobna impreza odbyła się w Głobinie.

Październik 1997 r. – uczniowie „Jedynki” wzięli udział w turnieju edukacyjno – sportowym „Siódme poty” zorganizowano w Hali „Gryfia” przez TV Szczecin. Uczniowskie zmagania i zdobycie tytułu wicemistrza w finale miejskim można było obejrzeć w telewizji 27 grudnia 1997 r.

9 i 10 czerwca 1998 r. – uczniowie klas ósmych po raz pierwszy zdawali zewnętrzne egzaminy w macierzystych szkołach. Badanie wyników nauczania przeprowadzały komisje pod przewodnictwem p. Marii Antczak i p. Joanny Szczurko.

Czerwiec 1999 r. – po raz pierwszy w historii szkoły jej absolwentami stali się zarówno uczniowie klas ósmych, jak i szóstych.

Od 1 września 1999 r. – w związku z reformą oświaty „Jedynka” stała się 6-letnią szkołą podstawową, nadal nr 1. W wyniku reorganizacji szkolnictwa z dawnej Szkoły Podstawowej nr 3 wraz ze swoimi klasami przeszły panie: Barbara Jodko, Bożena Pająk, Małgorzata Piechowicz, Iwona Powideł oraz Bożena Zielonka ze Szkoły Podstawowej nr 8. Nie było też już klas siódmych. Absolwenci klas szóstych zostali gimnazjalistami. Łącznie w tym roku szkolnym uczęszczało 666 uczniów, którymi opiekowało się 45 nauczycieli.

Maj 2000 r. – obchodzono jubileusz 55-lecia szkoły. Rolę gospodarza pełniła wicedyrektor p. Zdzisława Wichniarek. W uroczystości wzięło udział prawie 250 zaproszonych gości. Przybyli przedstawiciele władz miejskich i oświatowych, m.in. wiceprezydent Słupska – p. Andrzej Gazicki, Naczelnik Wydziału Oświaty – p. Andrzej Leśniak, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – p. Andrzej Szymański, ksiądz biskup Paweł Cieślik, poseł na Sejm RP – p. Jan Sieńko, przewodnicząca ZNP – p. Ewa Jakubczyk. Znakiem do rozpoczęcia uroczystości był – jak na szkolne mury przystało – dźwięk 55-letniego ręcznego dzwonka… Zebranych powitał dyrektor szkoły p. Bogdan Leszczuk. Historię szkoły, jej współczesny obraz oraz plany na przyszłość przedstawiła pani wicedyrektor Danuta Wojtas-Palińska, o oprawę muzyczną oficjalnej części zadbała orkiestra wojskowa Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce. Po przemówieniach uczniowie klas V-VIII, przebrani za bohaterów dzieł H. Sienkiewicza zaprezentowali część artystyczną. Po spektaklu zaproszono gości na uroczysty bankiet.

1 września 2000 r. – po raz pierwszy rok szkolny rozpoczął się bez klas ósmych. Liczba uczniów wynosiła 596, a nauczycieli – 45.

W roku szkolnym 2000/2001 odbyło się wiele imprez kulturalnych, m.in.: z okazji 100-rocznicy urodzin Jana Brzechwy w szkole zorganizowano konkurs plastyczny i czytelniczy oraz przedstawienie pt. „Jan Brzechwa – bajkopisarz znakomity”, odbyło się spotkanie z poetą, felietonistą, scenarzystą p. Markiem Majewskim, młodzież obejrzała premierę nowej ekranizacji powieści H. Sienkiewicza pt. „W pustyni i w puszczy”.

W kwietniu – szkoła wzbogaciła się o komputer dzięki zajęciu pierwszego miejsca w Słupsku w konkursie zbiórki makulatury.

W maju – odbyło się spotkanie z koszykarzem Brok Czarni Słupsk p. Krzysztofem Wilangowskim. Po rozmowie dzieci „rywalizowały” z gościem w unihokeja oraz konkursie rzutów do kosza. Po emocjach sportowych przyszła kolej na rozdawanie autografów, robienie zdjęć oraz otrzymanie prezentów od popularnego sportowca.

4 czerwca 2001 r. – słuchaczki Policealnego Studium Ratownictwa Medycznego przeprowadziły dla uczniów instruktażowe zajęcia nt. postępowania podczas udzielania pierwszej pomocy.

5 czerwca 2001 r. – uczniowie wzięli udział w otwarciu X Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Lalek Krajów Nadbałtyckich, uczestnicząc w baśniowym korowodzie, który przeszedł ulicami Słupska.

W czerwcu sztandar szkoły został poddany renowacji.

Rok szkolny 2001/2002

7 listopada – pod hasłem „Serce zawsze zwycięży” odbyło się spotkanie z mistrzem świata w judo p. Rafałem Kubackim. Celem akcji było przekonanie uczniów do uprawiania sportów walki i jednocześnie zniechęcenie ich do narkotyków i alkoholu. Przy okazji gość – odtwórca roli Ursusa w filmie Jerzego Kawalerowicza pt. „Quo vadis” – uchylił rąbka tajemnicy nt. szczegółów realizacji tego dzieła.

22 listopada 2001 r. – dyrektor naszej szkoły p. Bogdan Leszczuk został powołany na stanowisko Naczelnika Oświaty w Słupsku. Obowiązki dyrektora szkoły przejęła p. Zdzisława Wichniarek.

W grudniu – przeprowadzona została zbiórka pieniędzy na remont zniszczonego przez pożar Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej.

22 lutego 2002 r. – w naszej szkole odbyły się I Międzyszkolne Konfrontacje Teatrów Cieni. Nie miały one charakteru konkursowego. Były okazją do zaprezentowania się szerszej publiczności, wymiany doświadczeń i świetnej zabawy.

10 kwietnia 2002 r. – przeprowadzony został po raz pierwszy obowiązkowy Sprawdzian dla szóstoklasistów (zewnętrzne badanie wiedzy i umiejętności uczniów na zakończenie szkoły podstawowej).

13 kwietnia 2002 r. –  odbył się X jubileuszowy powiatowy konkurs recytatorski „Sacrum w literaturze polskiej”, którego organizatorem jest „Jedynka”. W tym roku wpłynęła rekordowa liczba zgłoszeń – 206.

26 kwietnia 2002 r. –  w ramach Słupskiej Wiosny Literackiej odbyło się spotkanie autorskie z p. Anną Onichimowską – autorką książek, opowiadań, słuchowisk i sztuk teatralnych dla dzieci i młodzieży.

Rok szkolny 2002/2003

Od 1 września 2002 r. – obowiązki dyrektora objęła p. Danuta Wojtas – Palińska.

Rok szkolny 2002/2003  upłynął pod hasłem „Bezpieczniej z prądem” – akcji edukacyjnej prowadzonej na lekcjach nt. elektryczności i zagrożeń z nią związanych. Odbyło się też wiele wspaniałych wydarzeń kulturalnych:

11 września 2002 r. –  w szkole gościł znany pianista p. Dariusz Terefenko – absolwent „Jedynki”, który wystąpił dla uczniów.

7 października 2002 r. –  odbył się koncert muzyki góralskiej w wykonaniu p. Jacentego Ignatowicza.

3 marca 2003 r. –  naszą szkołę odwiedził poeta z Wilna p. Aleksander Śnieżko.

21 marca 2003 r. – wystąpił zespół „Kubryk”.

25 kwietnia 2003 r. –  zorganizowano sesję naukową nt. rzeki Słupi, na którą zaproszono m.in. uczniów ze Szkoły Podstawowej w Głobinie. Z tej okazji wydano biuletyn i zorganizowano konkurs plastyczny.

31 maja 2003 r. – dokonano otwarcia pierwszego w Słupsku boiska do plażowej piłki siatkowej przy Hali Sportowej na ul. Rybackiej. Pomysłodawcą projektu był p. Tadeusz Burzyński. W uroczystym przecięciu wstęgi wzięli udział, m.in.: Senator Gerard Czaja, p. Bogdan Leszczuk – Dyrektor Wydziału Oświaty, p. Andrzej Kaczmarczyk – Sekretarz Miasta, p. J. Barbarowicz – Dyrektor Wydziału Kultury i Sportu, Jerzy Polak – prezes SZS.

Rok szkolny 2003/2004

Ten rok również obfitował w ciekawe wydarzenia kulturalne. Uczniowie wysłuchali koncertu ks. dr Henryka Ptaka (misjonarza z Argentyny), który na harmonijce ustnej grał piękne kolędy, spotkali się z autorką baśni i legend o Słupsku i okolicach p. Jolantą Nitkowską – Węglarz. Wielkim przeżyciem dla najmłodszych uczniów naszej szkoły było spotkanie z Prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej p. Aleksandrem Kwaśniewskim na lotnisku w Redzikowie.

Po trzech latach prowadzenia korespondencji międzyszkolnej z uczniami Szkoły Podstawowej nr 1 w Miastku, uczniowie „Jedynki” spotkali się ze swoimi przyjaciółmi najpierw w Słupsku, a potem w Miastku.

28 maja odbył się I Wiosenny Turniej Plażowej Piłki Siatkowej – Mikstów.

W tym roku szkolnym, w ramach programu autorskiego z przyrody pt. „Poznanie krajobrazu najbliższej okolicy” pp. Maria Antczak i Joanna Szczurko zorganizowały 14 wycieczek, w tym do: Leśnego Dworu, Bierkowa, Orzechowa, Słowińskiego Parku Narodowego, Ogrodu Botanicznego we Włokach, Ogrodu Zoologicznego w Gdańsku – Oliwie.

Rok szkolny 2004/2005

Już 2 września odbyło się w szkole uroczyste zakończenie programu POPO (realizowanego w roku szkolnym 2002/2003) z udziałem przedstawicieli policji i uczniów klas drugich.

1 października szóstoklasiści spotkali się z kombatantami z 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK. Przewodniczący środowisk 27. Dywizji Wołyńskiej p. Jan Staniuk opowiedział o jej powstaniu i szlaku bojowym. Zaproszeni goście podzielili się też wspomnieniami z okresu wojny. Była to prawdziwa żywa lekcja historii.

2 października odbył się w szkole I Festyn Rodzinny. Atrakcji nie brakowało. Zorganizowano liczne konkursy i zabawy dla dzieci i dorosłych, m.in.: I Rodzinne Dyktando, loterię fantową, konkursy sportowe> Ogromnych emocji dostarczyła licytacja złotego pierścionka. Wielką przyjemność sprawiły także przejażdżki: konna i motocyklem.

22 października  w „Jedynce” odbyło się podsumowanie I Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego „Ekologiczny Słupsk” dla uczniów kl. I – III. Gościliśmy wówczas wiceprezydenta Słupska p. Ryszarda Kwiatkowskiego, p. wizytator Renatę Kulik, Dyrektora Wydziału Oświaty Urzędu Miasta p. Bogdana Leszczuka, p. Annę Grabuszyńską z Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska w Słupsku.

październiku została otwarta komputerowa pracownia internetowa

5 listopada  w szkole odbył się I Festiwal „Rodzinne śpiewanie”. „Jedynkę” odwiedził złoty medalista olimpijski z Moskwy 1980 r. p. Kazimierz Adach.

10 grudnia uczniowie klas IV-VI spotkali się z okazji Światowego Dnia Wolontariusza z przedstawicielem Słupskiego Centrum Wolontariatu p. Danutą Kłapkowską.

5 maja obchodzono Jubileusz 60 – lecia Szkoły Podstawowej nr 1 w Słupsku.

Ten rok obfitował w różne wydarzenia kulturalne, m.in.: młodzież obejrzała przedstawienie pt. „Legenda o kniaziu Popielu i Piaście Kołodzieju”, uczestniczyła w żywej lekcji historii zorganizowanej przez Bractwo Rycerskie z Gniewu, obchodach Światowego Dnia Teatru (marzec). Z tej okazji grupa teatralna „Jedynka” przygotowała spektakl dla uczniów klas IV – VI pt. „O rybaku i złotej rybce”.

Młodzież od wielu już lat uczestniczy w wielu cyklicznych imprezach, akcjach, jak np. w sprzątaniu świata, zbiórce pieniędzy na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, akcji PCK „Góra grosza”, zbiórce surowców wtórnych.

16 grudnia powstało Szkolne Koło Caritas.

Lata późniejsze

15 października 2010 r. odbyły się uroczystości z okazji 65-lecia SP 1, które połączono z obchodami DEN.

1 czerwca 2012 r.  otwarto przy szkole boisko wielofunkcyjne.

20 września 2013 r. uroczyste otwarcie szkolnego placu zabaw.

Odbyły się wszystkie cykliczne imprezy na stałe wpisane w KALENDARZ naszej szkoły.

Źródło: Kronika szkoły

KADRA DYREKTORSKA W LATACH 1945 – 2017

DYREKTORZY:

1. Władysław Kijowski 1945 – 1957
2. Zygfryd Małkowski 1957 – 1960
3. Stanisława Jankowska – Kłopocka 1960 – 1965
4. Janina Rychter 1965 – 1985
5. Daniela Niemiec 1985 – 1990
6. Irena Błońska 1990 – 1992
7. Bogdan Leszczuk 1992 – 2001
8. Zdzisława Wichniarek 2001 – 2002
9. Danuta Wojtas – Palińska 2002 – 2017
10. Elżbieta Krawczykiewicz 2017 – 2020
11. Ewa Chochuł 2020 – do chwili obecnej


WICEDYREKTORZY:
 

1. Aleksandra Trzeciak 1953 – 1957
2. Janina Janiszewska 1957
3. Stanisława Jankowska 1957 – 1960
4. Janina Rychter 1957 – 1960 i 1962 – 1965
5. Józef Pugacz 1960 – 1965
6. Julian Łuszkiewicz 1965 – 1969
7. Ryszard Ożóg 1969 – 1975
8. Krystyna Włodarczyk 1975 – 1985
9. Irena Błońska 1985 – 1990
10. Zdzisława Wichniarek 1988 – 2001 i 2002 – 2004
11. Danuta Wojtas – Palińska 1997 – 2002
12. Jolanta Burzyńska 2002 – 2017
13. Wioleta Subocz 2017 – do chwili obecnej


KADRA PEDAGOGICZNA W LATACH 1945 – 2019

Adamowicz Jadwiga, Antczak Maria, Antczak Grzegorz

Banaszczyk Sylwestra, Baryła Józef, Bąk Wiesława, Bednarczyk Bożena, Bernas Janina, Bernasińska Agnieszka, Bler Józef, Błońska Irena, Bogusz Anna, Borkowska Zofia, Buka Zofia, Bukowska Danuta, Buraczewska Marzena, Buerschel Wanda, Burzyńska Jolanta, Burzyński Aleksander

Cempa Irena, Chmielnicki Bohdan, Chochuł Ewa, Chodoła Andrzej, Chojecka Teofila, Chrustowska Edyta, Chylewska Aleksandra Czerniawski Władysław, Czyżak Barbara

Dajnowicz Dorota, Dargacz Dorota, Dawidczyk Jolanta, Dawidowska Małgorzata, Dołotko Maria, Drabik Aneta, Dropek Mirosława, Dwojak Henryk, Dudko Danuta, Duraj Dorota, Dylowa Irena, Dziekanowska Justyna, Dzienisz Edmund, Dzwonnik Gertruda, 

Fijałkowska Elżbieta, Flazińska Irena, Foryś Jolanta, Furdal Józef

Gadowska Krystyna, Gardas Maria, Gąsiewska Maria, Giersz Adrian, ks. Giriatowicz Jan, Gonczar Wiesława, Górecka-Sitarska Barbara, Górny Leszek, Grajczyk Adam, ks. Gruszowski Robert, Grzebieniak Marzena, Grzybowska Jolanta, 

Hann Maria, Henke Joanna, Hryhorowicz Lilianna

Ignatowicz Anna, Iwanicki Roman, Iwińska Violetta

Jabłońska Elżbieta, Janiszewska Janina, Jankowska-Kłopocka Stanisława, Jakubowska Anita, Jarecka-Zyluk Małgorzata, Jarecki Tadeusz, Jaroszewicz Danuta, Jedlińska Jolanta, Jędrasik Danuta, Jodko Barbara, Jureko Julian, Jureko Teofania

Kaczmarczyk Andrzej, Kaczmarczyk Dorota, Kaczmarz Alicja, Kaczyńska Beata, Kajfarz Katarzyna, Kasicka Małgorzata, Kasicka Marta, Kasprowicz Małgorzata, Kawałko Bożena, Kazimierczak Maria, Kazior Lidiusz, Kijowski Władysław, Kirko Anna, Klecha Renata, Kłodnicka Olga, Kolman Andrzej, Kołnierzak Urszula, Kołodziejczyk Witold, Kołacz Elżbieta, Konkel Anna, Kontowska Jolanta, Korejwo Małgorzata, Korniejczuk Lidia, Krasicka-Firkowska Małgorzata, Konkołowicz Bożena, Korzeń Agnieszka, Kozłowska Elżbieta, Kozłowicz Robert, Kozłowicz Sylwia, Krawczyk Marian, Krzos Bogusława, Krzycka Grażyna, Kowaleska Wioletta, Kowalik Anna, Kowalska Małgorzata, Kowalska Barbara, Krawczykiewicz Elżbieta, Krupa Halina, Kucharska Justyna, Kwarciak Wanda, Kwiatkowski Tadeusz, 

Labuda Eugenia, Lachowicz Renata, Laskowska Halina, Lau Joanna, Lejk Eugenia, Leszczuk Bogdan, Leszczuk Danuta, Libera Bogusława, Liberacka Magdalena

Łakis Czesława, Łapa Ewa, Łobacz Elżbieta,  Łuszkiewicz Julian, Łyszyk Elżbieta

Machowiec Agata, Magińska Edyta, Malczewska Agnieszka, Małkowska Zofia, Małkowski Zygfryd, Matyszewska Monika, Mazurkiewicz Krystyna, Matuszewska Alina, Michalska Małgorzata, Mieleszczuk Tadeusz, Mikulec Katarzyna, Młodożeniec Bogusław, Modzelewska Halina, 

Nagórska Bogusława, Nasewicz Maria, Niemiec Daniela, Nowaczyk Ireneusz, Nowotczyńska-Pytel Marzena

Obalska Beata, Ochędzan Krystyna, Ojak Bogusława, Ojak Czesław, Okołotowicz Bogusława, Osmólski Marek, Ostrowski Piotr, Ożóg Ryszard

Pająk Bożena, Pasławski Marek, Paszke Urszula, Paszkowiak Piotr, Pawełoszek Grażyna, Pejas Agata, Pełczyk Wiesława, Piechowicz Małgorzata, Piechota Irena, Pilawska Stefania, Piotrowska Halina, Piotrowska Zofia, Piorunowska Ewa, Pluciński Jerzy, Pluta Wioletta, Podhajska Teresa, Polak Jerzy, Ponulak Teresa, Powideł Iwona, Przybylska Anna, Przybylska Stanisława, Przybyło Paweł, Pudlak Anna, Pugacz Józef, Pyzio Ewa, 

Rewkiewicz Zofia, Rodziewicz Janusz, Rokita Stefania, Ropiak Janina, Rosińska Helena, Rozkosz Mariola, Rusinek Anna, Ruszkiewicz Helena, Rybska Danuta, Rychter Janina

Sasiuk Adam, Semeniuk Małgorzata, Siehankiewicz Krystyna, Siluk Maria, Skrobała Aleksandra, Skrzypek Krystyna, Smolarz Beata, Sokołowska Maria, Sołtysiak Marta, Sosnowska Helena, Sosnowska Irena, Sosnowska Teresa, Spuler Agnieszka, Sroczyńska Lucyna, Stachowicz Dagmara, Stelmaszuk Zofia, Stępień Halina, Stocka Urszula, Studzińska Bożena, Subocz Wioleta, Suchocka Anna, Sujka Adam, Sulewska Janina, Surowiec Tomasz, Suska Teresa, Sywula-Szarek Jadwiga, Szajter Danuta, Szczurko Joanna, Szewczyk Barbara, Szewczyk Magdalena, Szpakowska Teresa, Szpilewska Helena, Szyłko Agnieszka, Szymkowska Zofia, Szymków Edyta, Śledź Stanisław, Śmigielska Marzena

Tabiszewski Jerzy, Tańska Dorota, Terpiłowska Zofia, Tłuchowska Jolanta, Tołoczko Ewa, Treczyńska Barbara, Trompczyński Wiesław, Truskolawska Danuta, Trzeciak Aleksandra, Tyczko Anna

Usowicz Barbara, Uścinowicz Wanda

Waland Jerzy, Wanat Tadeusz, Wasylów Irena, Wiązowski Eugeniusz, Wichniarek Zdzisława, Wiczkowska Maria, Wiszecka Brygida, Wierzbicka Elwira, Wierzbicka Grażyna, Włodarczyk Krystyna, Wojtas Anna, Wojtas-Palińska Danuta, Wojtaszek Małgorzata, Woszczewska Karolina, Wójtowicz Danuta, Wróbel Bogdan

Zagórska Agnieszka, Zajkowski Jan, s. Zalewska Marianna, Zarobkiewicz Zbigniew, Zaniewska Karolina, Zdunek Stefania, Zielińska Lidia, Zieliński Andrzej, Zielonka Bożena, Złochowska Eugenia, Zwolan Joanna, 

Żebrowska Marta, Żmuda-Trzebiastowska Anna

Skip to content