GODZINY PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO
W ROKU SZKOLNYM 2023/2024:

 mgr Sylwia Kozłowicz
Poniedziałek11.00 – 14.30
14.30 – 15.30 – socjoterapia 6a
Wtorek08.00 – 12.30
12.30 – 13.30 – zajęcia o charakterze terapii 4a
13.30 – 14.30 – socjoterapia 6a
Środa08.00 – 11.00
Czwartek8.00 – 08.45 – terapia pedagogiczna w 2b
08.45 – 15.30
Piątek11.00 – 13.30
13.30 -14.30 – godzina dostępności

GODZINY PRACY PEDAGOGA SPECJALNEGO
W ROKU SZKOLNYM 2023/2024:

 mgr Joanna Henke
Poniedziałek8.00 – 12.30
Wtorek7.45 – 08.45 rewalidacja 4b
8.45 – 09.45 godzina dostępności
12.30 – 13.30 rewalidacja 7b
Środa11.00 – 14.30
Czwartek7.45 – 08.45 rewalidacja 4b
12.30 – 13.30 rewalidacja 7b
Piątek8.00 – 11.00


DRUKI do POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ


INSTYTUCJE zajmujące się pomocą
1. Słupskie Stowarzyszenie Pomocy Psychologicznej Dziecku w Rodzinie „krąg” 
Słupsk, ul. Sienkiewicza 7 , tel. 605-733-093, 669-498-323
Godziny: czwartek 15.00-18.00 dyżur psychologa

2. Stowarzyszenie „Krokus” Centrum Trzeźwości
Słupsk, ul. Sienkiewicza 7 III piętro, tel. 59 841-46-05
czynne poniedziałek-piątek 17.00-21.00

3. Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Słupsk, ul Starzyńskiego 6 przy SP6 tel. 84-88-492,
czynne codziennie 8.00-15.00

4. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Słupsk, ul. Słoneczna 15d, tel. 842-81-26

5. Zespól ds prewencji kryminalnej nieletnich i patologii Wydziału Prewencji KMP w Słupsku
ul. 3-Maja, tel. 84-80-508

6. Poradnia psychologiczno-Pedagogiczna
Słupsk, ul. Narutowicza 9, tel. 845-60-20

7. Sąd Rejonowy III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Słupsk, ul. Szarych Szeregów 13, tel. 846-97-21

8. Dzielnicowy: asp.szt. Jacek Jaśkiewicz, Komisariat Policji I w Słupsku
ul. Reymonta 7, Pok.110 , tel.: 59 848 06 24, tel. kom.: 571 335 094 – dostępny tylko w godzinach służby

9. Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci,
Słupsk, ul. Paderewskiego 9 , tel. 840-20-03

10. Ośrodek Rozwoju Dziecka i Rodziny PORT , Towarzystwo Nasz Dom (pomoc dzieciom w trudnej sytuacji rodzinnej)
Słupsk ul. Świerkowa 12, Słupsk tel. +48 501 038 560

11 Poradnia Profilaktyki i Leczenia od Środków Odurzających
Słupsk, ul. Wojska Polskiego 50, tel. 842-30-33,
czynna poniedziałek-piątek 8.00-15.30

12. Polskie Towarzystwo Zapobiegania narkomanii I O/Słupsk
Słupsk, ul. Sienkiewicza 7pok. nr 30 (II piętro) , tel. 840- 14-60 , 665 209 814
czynne poniedziałek 9.00-17.00, wtorek-środa 9:00-15.00, czwartek 9.00-16.00, piątek 9.00-14.00

13. Punkt Konsultacyjno – Informacyjny dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „TAMA”
Słupsk, ul. Jana Pawła II, Tel: 59 841-40-46
czynne: poniedziałek–piątek 16.00-20.00, sobota 10.00-14.00

14. Centrum Psychiatrii SON Poradnia Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień
Słupsk, ul. Ziemowita 1a, Tel: 59 840-20-01,
czynne wtorek–środa 7.45-18.00, czwartek-piątek 7.45-15.00

15. Policyjny Telefon Zaufania „Crime-Stoppers”
Tel: 59 848-01-11 (całodobowo)

16 Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „NIEBIESKA LINIA”
Tel: 22 668-70-00 , Godziny: 12.00-18.00

17. Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży
Tel: 116-111 (bezpłatny), Godziny: poniedziałek-niedziela 12.00-02.00

18. Kryzysowy Telefon Zaufania
dla osób dorosłych w kryzysie emocjonalnym, potrzebujących wsparcia i porady psychologicznej, rodziców potrzebujących wsparcia w procesie wychowawczym oraz osób niepełnosprawnych
Tel: 116-123 (bezpłatny)

19. Telefon zaufania dla osób starszych
dla osób starszych samotnych, potrzebujących wsparcia psychologicznego, Tel: 22 635-09-54
godziny: poniedziałek 17.00-20.00, wtorek 9.00-12.00, środa-czwartek 17.00-20.00, środy 14.00-16.00 – dyżur na temat choroby Alzheimera

20. Telefon wsparcia dla osób w żałobie
dla osób po stracie bliskich , Tel: 800 108 108 (bezpłatny),
Godziny: poniedziałek-piątek 14.00-20.00

21. Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży
tel. 116 111 (linia dostępna codziennie w godzinach 12:00 – 22:00,

22. Dziecięcy Telefon Zaufania, Rzecznika Praw Dziecka
tel.0800-12-12-12–, – (22) 583 66 00 – Rzecznik Praw Dziecka.
Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 08.15-16.15

23. Telefonu dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa dzieci
– 800 100 100 bezpłatną pomoc konsultantów (linia dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00 – 18:00)

24 Numer alarmowy, tel. 112 (policja, straż pożarna, pogotowie).

NAJCZĘSTSZE FORMY PRZEMOCY, TO:

Przemoc fizyczna:

 • bicie, popychanie, kopanie, duszenie, bicie przedmiotami, parzenie, policzkowanie…

Przemoc psychiczna:

 • wyśmiewanie, szydzenie, lżenie, okazywanie braku szacunku, poddawanie stałej krytyce, kontrolowanie i ograniczanie kontaktu z bliskimi…

Inny rodzaj zachowań:

 • zmuszanie do oddawania uzyskiwanych środków finansowych, uniemożliwienie podjęcia pracy, niezaspakajanie podstawowych potrzeb materialnych…
 • niszczenie rzeczy osobistych
 • demolowanie mieszkania
 • wynoszenie sprzętów domowych i ich sprzedawanie
 • pozostawianie bez opieki osoby, która z powodu choroby, niepełnosprawności bądź wieku nie może samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb
 • zmuszanie do picia alkoholu
 • zmuszanie do zażywania środków odurzających, substancji psychotropowych lub leków

PAMIĘTAJ:

 1. Z każdej sytuacji jest wyjście!
 2. Jeśli jesteś osobą dorosłą, doznajesz przemocy lub jesteś jej świadkiem powinieneś mieć wiedzę na ten temat, wtedy będziesz mógł się bronić.
 3. Prawo zabrania stosowania przemocy fizycznej lub psychicznej i krzywdzenia swoich bliskich. Jeżeli Ty lub ktoś z Twoich bliskich jest ofiarą przemocy ze strony osoby najbliższej, nie wstydź się prosić o pomoc. Prawo stoi po twojej stronie.
 4. Przemoc, czy to ze strony osoby obcej, czy w rodzinie, czy też wobec dziecka jest często Przestępstwem.
 5. Pamiętaj, przemoc karmi się milczeniem

Źródło: fundacjamederi.pl

Skip to content