Wykaz podręczników
dla klas I – VIII
na rok szkolny 2023/2024

Zestaw podręczników i ćwiczeń  wszyscy uczniowie otrzymają nieodpłatnie z programu rządowego
(nie dotyczy religii)

Skip to content