Szanowni Uczniowie!

Szkoła jest jednym z miejsc, w którym prawa człowieka, w tym prawa ucznia, powinny być szanowane z najwyższą troską. Czuję niewypowiedzianą wdzięczność, ale także ogromną odpowiedzialność w związku z tym, że to właśnie mnie powierzyliście funkcję osoby, która będzie stała na straży przestrzegania tych praw w naszej „Jedynce”. Jako Rzecznik Praw Ucznia zobowiązuję się do podejmowania działań na rzecz zapewnienia Wam warunków do pełnego i harmonijnego rozwoju, poszanowania Waszej godności i podmiotowości. Chciałabym, aby nasza współpraca dawała Wam pewność,
że Wasze potrzeby są ważne, a Wy sami wspólnie z dorosłymi kreujecie szkolną rzeczywistość.

Ważne informacje:

  • Rzecznik Praw Ucznia działa na podstawie Statutu Szkoły i Konwencji Praw Dziecka. Wszystkie moje zadania oraz tryb postępowania w różnych sytuacjach znajdziecie na stronie naszej szkoły w zakładce „akty prawne”
    w załączniku nr 12.
  • Pilne sprawy można zgłaszać poprzez wiadomości w dzienniku elektronicznym librus.
  • Rzecznik Praw Ucznia pełni dyżur w każdy czwartek, w godzinach: 14:30 – 15:30 (w godzinie dostępności nauczyciela), w sali nr 30.
  • Istnieje możliwość umówienia się na spokojną rozmowę w dogodnym dla obu stron czasie.

Dziękuję za zaufanie!

Rzecznik Praw Ucznia
Marta Sołtysiak

Skip to content