RADY RODZICÓW w roku szkolnym 2021/2022

Prezydium rady Rodziców:

Przewodnicząca – p. Joanna Żmuda
z-pca przewodniczącej  – p. Paulina Patyna
skarbik –  p. Agnieszka Grabarczyk
sekretarz –  p. Anna Mroczkowska
komisja:
p. Anna Mroczkowska
p. Katarzyna Kucharska

Ustalono składkę roczną od rodziny w wysokości 30.00 zł.
Wpłat można dokonywać:
– w Sekretariacie szkoły (7.30-15.00)
– bezpośrednio na konto Rady Rodziców
w PKO
851020 4649 0000 7502 0151 4389

 

Skip to content