RADY RODZICÓW na rok szkolny 2022/2023

Prezydium rady Rodziców:
Joanna Żmuda – przewodnicząca 
Margaretta Jaskulska – zastępca przewodniczącej
Katarzyna Kucharska – zastępca przewodniczącej
Weronika Waluś – skarbnik
Anna Mroczkowska – sekretarz 

Ustalono składkę roczną od rodziny w wysokości 30.00 zł.
Wpłat można dokonywać:
– w Sekretariacie szkoły (7.30-15.00)
– bezpośrednio na konto Rady Rodziców
w PKO
851020 4649 0000 7502 0151 4389

 

 

Skip to content