RADY RODZICÓW w roku szkolnym 2020/2021

Prezydium rady Rodziców:

Przewodnicząca – p.Joanna Żmuda
z-pca przewodniczącej  – p. Kaja Przybylska
skarbik –  p. Magdalena Kucułyma
sekretarz –  p.Anna Marcinkowska
komisja:
p. Anna Marcinkowska
p. Maksym Drozd

Ustalono składkę roczną od rodziny w wysokości 25.00 zł.
Wpłat można dokonywać:
– w Sekretariacie szkoły (7.30-15.00)
– bezpośrednio na konto Rady rodziców
w PKO
851020 4649 0000 7502 0151 4389