Terminy zebrań z rodzicami w roku szkolnym 2016/2017

06.09.2016 r. – zapoznanie z WSO, ustalenie programu wychowawczego klasy, wybór Trójek Klasowych, wybór Reprezentanta klasy do RR, informacja o ubezpieczeniach i in., w kl. I-III informacja o programie „Owoce w szkole”, w kl. 0-VI informacja o programie Szklanka Mleka, w kl. I-VI

08.09.2016 r. – proponowany termin spotkania Rodziców (po jednym przedstawicielu z klasy wybranym w tajnym głosowaniu) -godz.17.30

15.11.2016 r. – informacja o postępach edukacyjnych uczniów, organizacji imprez klasowych

Do 12.12.2016 r. poinformowanie rodziców o przewidywanych obniżonych ocenach z zachowania i niedostatecznych ocenach z przedmiotów.

31.01.2017 r. – wywiadówki, podsumowanie I semestru.

25.04.2017 r. – przekazanie informacji o postępach edukacyjnych i zachowaniu uczniów, organizacji wycieczek.

Do 15.05.2017 r. poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach ndst. i obniżonym sprawowaniu oraz poinformowanie o przewidywanych ocenach końcowych.

kwiecień – maj – zebranie dla rodziców uczniów klas III zainteresowanych nauką w klasie sportowej

19.06.2017 r– zebranie dla rodziców uczniów klas I od nowego roku szkolnego

Dni otwarte szkoły:
18.10.2016 r.
06.12.2016 r.
21.03.2017 r. oraz Dzień Otwartych Drzwi

09.05.2017 r.