Terminy zebrań z Rodzicami
w  roku szkolnego 2018/2019

11.09.2018 r. – zapoznanie z WZO, ustalenie Programu Wychowawczego klasy,  wybór Trójek Klasowych, wybór reprezentanta do RR, informacja o ubezpieczeniu, sprawy organizacyjne

13.11.2018 r. – informacja o postępach edukacyjnych uczniów, sprawy organizacyjne

05.02.2019 r. – podsumowanie I semestru

07.05.2019 r. informacja o postępach edukacyjnych uczniów, sprawy organizacyjne

Dni Otwartej Szkoły:

16.10.2018 r.

18.12.2018 r.

09.04.2019 r.