Terminy zebrań z Rodzicami 

w  roku szkolnego 2017/2018

13.09.2017 r.        kl. I – IV – zapoznanie z WSO, ustalenie Programu Wychowawczego klasy,  wybór Trójek Klasowych, wybór reprezentanta do RR, informacja o ubezpieczeniu, sprawy organizacyjne.

14.09.2017 r.        kl. V – VII – zapoznanie z WSO, ustalenie Programu Wychowawczego klasy,  wybór Trójek Klasowych, wybór reprezentanta do RR, informacja o ubezpieczeniu, sprawy organizacyjne.

28.11.2017 r.        Informacja o postępach edukacyjnych uczniów, sprawy organizacyjne.

24.01.2018 r.        kl. I – IV Podsumowanie I semestru

25.01.2018 r.        kl. V – VII Podsumowanie I semestru

17.10.2017 r., 12.12.2017 r. – Dni Otwartej Szkoły

15.03.2018r.  kl.IV – VII –  informacja o osiągnięciach, sprawy klasowe

15.05.2018r. – kl.IV – VII – oceny przewidywane, podsumowanie roku

24.04.2018r.Dzień otwartej szkoły