Terminy zebrań z Rodzicami
w  roku szkolnego 2019/2020

12.09.2019 r. – zapoznanie z WZO, ustalenie Programu Wychowawczego klasy,  wybór Trójek Klasowych, wybór reprezentanta do RR, informacja o ubezpieczeniu, sprawy organizacyjne

19.11.2019 r. – informacja o postępach edukacyjnych uczniów, sprawy organizacyjne

11.02.2020 r. – podsumowanie I semestru

28.05.2020 r. informacja o postępach edukacyjnych uczniów, sprawy organizacyjne

Dni Otwartej Szkoły:

15.10.2019 r.

17.12.2019 r.

24.03.2020 r.

12.05. 2020 r.