Terminy zebrań z Rodzicami
w  roku szkolnego 2021/2022

Harmonogram zebrań z rodzicami – w przypadku zdalnego zebrania online

Zebrania z rodzicami:

7 września 2021r. – zapoznanie z WZO, ustalenie Programu Wychowawczego klasy,  wybór Trójek Klasowych, wybór reprezentanta do RR, informacja o ubezpieczeniu, sprawy organizacyjne

16 listopada 2021r. – informacja o postępach edukacyjnych uczniów, sprawy organizacyjne

14 grudnia 2021r – informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi z przedmiotów na semestr I.

1 lutego 2022r.  – podsumowanie I semestru

4 kwietnia 2022r. –  informacja o postępach edukacyjnych uczniów, sprawy organizacyjne

Dni otwartej szkoły:

15 października 2021r.

22 marca 2022r.

10 maja 2022r.

Skip to content