Konsultacje przedmiotowe – rok szkolny 2019/2020
w Szkole Podstawowej nr 1
im. H. Sienkiewicza w Słupsku